Vixeran®

Vixeran on mikroorganismidel põhinev lämmastiku siduja ja taimekasvu stimuleerija, mis sobib kasutamiseks põllukultuuridel, eriti teraviljadel ja maisil.

Vixeran sisaldab: Azotobacter salinestris CECT 9690 tüvi 1 × 107 CFU/g

Toime

Vixerani tootelogoVixeran on atmosfäärist lämmastikku siduv biostimulaator, mis muudab õhulämmastiku põllukultuuridele kättesaadavaks. Azotobacter salinestris CECT 9690 on taimes liikuv ja liigub ka uutesse arenevatesse lehtedesse.

Azotobacter salinestris tüvi CECT 9690 ärkab kohe, kui Vixeran on vees lahustunud ja lämmastiku sidumine algab põllul, kui temperatuur on üle 8 °C. Efektiivseim on protsess vahemikus 15-35 °C.

Lämmastiku sidumine lõppeb külmades tingimustes ning aktiveerub uuesti temperatuuril 15°C.

Vixerani eelised:

  • Edendab taimede kasvu
  • Taaselustab mulda
  • Kolmekordne efektiivsus läbi lehtede, juurte ja juurepinna
  • Võimaldab vähendada mineraalse lämmastiku kasutamist
  • Toimib laias pH vahemikus (pH 5-10)
  • Bioloogiliselt aktiivne laias temperatuurivahemikus (5-45 °C)
  • Suurepärane kohanemisvõime kõrge soolsusega keskkonnas (NaCl)
  • Toimib ka karedas vees (CaCO3 20 g/l)
  • Tänu tsüstide moodustumisele vastupidav ebasoodsates tingimustes

Kasutamisjuhend

Vixerani kasutatakse lehtede töötlemiseks. Suure lehemassiga kultuuridel omastatakse enamik lehtede ja varte õhulõhede kaudu. Väiksema lehemassiga kultuuridel jõuab suurem osa tootest mulda ja imendub külgjuurte pooride või juuretipu kaudu.

Teravili, mais

Vixerani kasutatakse teraviljadel võrsumise algusest kuni esimese kõrresõlmeni (BBCH 21-31), maisil 4-6 lehe faasis (BBCH 14-16) kulunormiga 50 g/ha. Pritsida üks kord hooaja jooksul.

Prebiootikumide, näiteks aminohapetel või merevetikatel põhinevate toodete lisamine võib aidata kaasa mikroorganismide kasvule ja Vixerani toimele. Prebiootikumi lisamine ei ole kohustuslik, vaid soovitatav juhul, kui taim on juba stressis või vahetult enne oodatavate stressitingimuste tekkimist.

 

Paagisegud

Vixeran sobib paagisegudesse koos enamiku tavaliselt kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega. Sobivus ja kulunormid segamisel on järgmised:

Sobivus bioloogiliste toodetega

Mikroorganismid jah
Bacillus sp jah
Trichoderma sp jah
Mycorrhiza jah
Ascopyhylum nodosum jah

Sobivus insektitsiididega

Deltametriin (Decis Mega) 25 g/l 0,3 l/ha
Tau-fluvalinaat (Evure, Mavrik) 240 g/l 0,4 l/ha
Lambda-tsühalotriin (Karate Zeon) 50 g/l 0,2 l/ha
Atseetamipriid (Mospilan 20 SG) 200 g/kg 0,2 kg/ha

Sobivus teravilja herbitsiididega

Boxer 800 EC 5,0 l/ha
Komplet 0,5 l/ha
Legacy Pro 2,5 l/ha
Stakato 0,3 l/ha
MCPA Super 1,0 l/ha
Granstar Preemia 0,037 kg/ha
Mustang 0,6 l/ha
Mateno Duo 0,35 l/ha
Avoxa 1,8 l/ha
Axial 50 EC 1,2 l/ha
Biathlon 4D 70 g/ha
Broadway Star 0,265 g/ha
Calibre 50 SX 50 g/ha
Primus 0,015 l/ha

Sobivus teravilja fungitsiididega

Amistar 0,4 l/ha
Elatus Era 1,0 l/ha (vee kogus vähemalt 150 l/ha)
Flexity 0,5l/ha
Priaxor 1,5 l/ha
Moddus 250 EC 0,4 lha

Sobivus maisi herbitsiididega

Elumis 105 OD 1,5 l/ha
Maister Power OD 1,5 l/ha
Milagro 1,25 l/ha
Callisto 100 SC 1,2 l/ha

Sobivus rapsi toodetega

Amistar 250 EC 1,0 l/ha
Amistar Gold 1,0 l/ha
Orius 250 EW 1,0 l/ha
Toprec 375 SC 0,3 l/ha
Caryx 1,0 l/ha
Butisan 400 1,875 l/ha

Kõik segamiskatsed on läbi viidud laboritingimustes kulunormiga Vixeran 50 g/ha. Toodete puhul, mille kohta puudub täpsem info, rakendada tööoodet 7 päeva enne või pärast pritsimist.

Vee kogus 200–300 l/ha
Toimeaine Azotobacter salinestris tüvi CECT 9690
Pakend 250 g, märguv pulber
Tootja Ceres Biotics Tech, S.L.