Suviteraviljaseemned

Baltic Agrol on hea meel pakkuda üksnes parimaid teraviljasorte. Suviteraviljadest on meil saadaval nisu-, odra- ja kaeraseeme.


 • + Suvinisu

  Suvinisu sordiseemne toome sisse Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Poolast. Kõik sordid on läbinud põldkatsed ka Eestis ning tulemused on olnud suurepärased. Teadmiseks ja arvutamiseks niipalju, et kõikide meie suvinisu seemnete külvisenorm on 450-550 tera/m².

  • Arabella

   Varajane sort, mis kasvab ka väheviljakatel ja põuastel muldadel. Kvaliteediklass on A/E (toidunisu). Arabella on hea saagikuse ja keskmise kasvukõrgusega põuakindel sort.
   Aretaja: Danko Plant Breeders LTD (Poola)

   Lähemalt nisust Arabella »
  • Cornetto

   Keerulisematesse oludesse sobiv väga kõrge saagikusega toidunisu sort. Cornetto on ohteline keskvalmiv sort, mille resistentsus jahukaste ja fusarioosi suhtes on hea.
   Aretaja: Secobra (Prantsusmaa)

   Lähemalt nisust Cornetto »
  • Goplana
   Hiline saagikas toidunisu sort kvaliteediklassiga A/E. Goplana on väga hea haiguskindlusega, eriti jahukaste, pruunrooste, helelaiksuse ja fusarioosi suhtes.
   Aretaja: Danko Plant Breeders LTD (Poola)

   Lähemalt nisust Goplana »
  • Granny

   Granny on hiline toidunisu sort kvaliteediklassiga A. See sort annab väga kõrget saaki ning on keskmise kasvukõrgusega. Saagi langemisarv ja mahukaal on head, proteiinisisaldus madal.
   Aretaja: I.G. Pflanzenzucht (Saksamaa)

   Lähemalt nisust Granny »
  • Hamlet

   Hiline toidunisu sort, mis on väga kõrge saagikusega ja hea seisukindlusega. Hamletil on kõrge proteiinisisaldus ning keskmine mahukaal. Sort on suurepärase vastupidavusega kõrreliste jahukaste ja kollase rooste suhtes.
   Aretaja: Saaten Union GmbH (Saksamaa)

   Lähemalt nisust Hamlet »
  • Licamero

   Keskvalmiv toidunisu sort, mis annab intensiivsel taimekasvatusel kõrge proteiinisisalduse, kuid võib edukalt kasvada erinevatel muldadel. Licamero on hea seisukindlusega sort, mis peab jahukastele hästi vastu.
   Aretaja: Secobra (Prantsusmaa)

   Lähemalt nisust Licamero »
  • Triso

   Keskmine kuni hiline kõrge saagiga toidunisu sort. Triso on keskmise kasvukõrguse ja keskmise kuni hea seisukindlusega nisusort. 1000 tera mass on kõrge ja kleepvalgu sisaldus väga kõrge. Triso on vähem vastuvõtlik pruunlaiksuse ja DTR suhtes, kuid vastuvõtlik kõrreliste helelaiksuse suhtes.
   Aretaja: Deutsche Saatveredelung AG (Saksamaa)

   Lähemalt nisust Triso »
 • + Suvioder

  Söödaodra seemnetega varustavad meid Nordic Seeds Taanist ja Boreal Soomest ning õlleodra seemnetega pikaaegne partner Syngenta. Soovitatav külvisenorm suviodra seemnetele on kõikide sortide puhul 300-375 tera/m².

  • Elmeri

   Varajase valmimisega söödaodra sort, mida iseloomustavad kõrge saagikus ja hea seisukindlus. Mahukaal ja tuhande tera kaal on keskmised.
   Aretaja: Boreal (Soome)

   Lähemalt odrast Elmeri »
  • Evergreen

   Evergreen on hilise valmimise ja kõrge saagikusega söödaoder, mis sobib ka kehvematesse kasvutingimustesse. See odrasort on põuakindel, kuid jahukastele vastuvõtlikum.
   Aretaja: Nordic Seed A/S (Taani)

   Lähemalt odrast Evergreen »
  • Iron

   Hilisema valmimise ja kõrge saagikusega söödaodra sort. Seda sorti iseloomustab terade ühtlasus ja hea seisukindlus. Iron on keskmise kuni kõrge mahukaaluga. Ta on vähem vastuvõtlik jahukastele, triiptõvele, võrk- ja äärislaiksusele.
   Aretaja: Nordic Seed A/S (Taani)

   Lähemalt odrast Iron »
 • + Kaer

  Kaera seemned tulevad Saksamaa ja Soome aretajatelt. Üks kaerasortidest, Symphony, sobib väga hästi ka mahekasvatajale.

  • Delfin

   Delfin on kõrge saagipotentsiaaliga stabiilne kaerasort, mis sobib nii toiduks kui söödaks. Terad on suured ning mahukaal kõrge. Delfinil on väga hea haiguskindlus jahukaste suhtes.
   Aretaja: Saaten Union GmbH (Saksamaa)

   Lähemalt kaerast Delfin »
  • Flämingsgold

   Flämingsgold on kõrge terasaagi ja keskmise sõkalusega keskvarajane kaerasort. Sordi mahukaal ning proteiinisisaldus on keskmised, külvisenorm 500 tera/m2. Flämingsgold on vähem vastuvõtlik jahukastele ja kõrreroostele.
   Aretaja: KWS Lochow (Saksamaa)

   Lähemalt kaerast Flämingsgold »
  • Meeri
   Meeri on hea kvaliteedi ja suure saagikusega väga varajane kaerasort. Mahukaal ja terade mass on kõrged, külvisenorm 500 tera/m2. Sort on vähem vastuvõtlik jahukastele ja kõrreroostele. Vilja seisukindlus on hea. 
   Aretaja: Boreal (Soome)

   Lähemalt kaerast Meeri »
  • Symphony

   Symphony on väga hea saagipotentsiaali ja hea haiguskindlusega keskvalmiv toidukaera sort. Sellel sordil on hea lamandumiskindlus, keskmine sõklasus, kõrge terade mass ning kõrge proteiinisisaldus. Külvisenormiks võtta 500 - 550 tera/m2.
   Aretaja: Saaten Union GmbH (Saksamaa)

   Lähemalt kaerast Symphony »


Küsimuste korral võta ühendust:

Generic placeholder image

Tanel Käbin

viljaseemnete tootejuht

+372 525 6354
E-post