Talirapsiseemned

Talirapsiseemnete valik on mitmekesine. Lisaks hübriidrapsi sortidele on valikus ka nuutrikindlad sordid ning Clearfield tehnoloogial põhinevad sordid.

Kuusiku katsekeskuses oleme erinevaid sorte võrrelnud mitmel aastal. Loe põhjalikku ülevaadet 2021. a katses osalenud sortidest ning vaata katsetulemusi aastatest 2017-2022.


 • + Hübriidraps

  Talirapsi kasvatajale pakume suure õlisisaldusega hübriidsorte Euroopa tunnustatud aretajatelt Rapool, Monsanto ja Bayer. Sobiva sordi leiab nii varane kui hiline külvaja. Sortide saagipotentsiaalist annavad aimu viljelusvõistluste tulemused.

  • SY Annabella
   Syngenta hübriid taliraps. Väga hea talvitumiskindluse ning kõrge saagipotentsiaaliga. Sügisel ja kevadel aeglase arenguga. Sobilik külvata augusti esimesel poolel.
   Aretaja: Syngenta

   Lähemalt rapsist SY Annabella »
  • Akilah
   Hübriidsort, mis on kiire arenguga nii sügisel kui kevadel. Talub hästi abiootilist stressi ning tänu "stay green" omadusele ka põuda. Sordil on hea vastupidavus fomoosile ja resistentsus naeri kollaviiruse suhtes.
   Aretaja: Rapool

   Lähemalt rapsist Akilah »
  • DK Expose
   Kõrge saagipotentsiaali ja õlisisaldusega kõrgekasvuline hiline hübriidsort. Suurepärane talvekindlus, lamandumiskindlus ja vastupidavus põua tingimustele.
   Aretaja: Dekalb

   Lähemalt rapsist Expose »
  • LG Artemis
   Üks populaarsemaid talirapsi sorte Euroopas. Väga hea saagikuse ja talvekindlusega hübriidsort. Kõrgekasvuline ning suure teraga. Kiire kasvuga nii sügisel kui kevadel. Sobilik augusti teise poole külviks.
   Aretaja: Limagrain

   Lähemalt rapsist Artemis »
  • Atora
   Kõrgekasvuline hübriid, millel on hea lamandumiskindlus. Stabiilselt kõrge saagikus ja väga hea talvekindlus. Kiire areng nii sügisel kui kevadel. Sobib ka hiliskülviks.
   Aretaja: Rapool

   Lähemalt rapsist Atora »
  • LG Auckland
   Euroopa sordikatsetes hästi esinenud kesk-varajane hübriidsort. Kiire arenguga nii sügisel kui kevadel, väga hea talvekindlus. Vastupidav fomoosile ja naeri kollaviirusele. Sobib augusti teise poole külviks.
   Aretaja: Limagrain

   Lähemalt rapsist Auckland »
  • DK Expansion
   Kõrgekasvuline saagikas hübriidraps, millel on väga hea talvekindlus ja hea lamandumiskindlus. Sügisel on areng kiire, kuid kevadel aeglasem. Sobib ka hiliskülviks. Kõrge õlisus.
   Aretaja: Bayer

   Lähemalt rapsist DK Expansion »
  • SY Glorietta
   Uus hübriidsort, mis sobib augusti teise poole külviks. Kõrgekasvuline lamandumiskindel sort. Kasvab nii kergematel kui raskematel muldadel, talub ka minimeeritud mullaharimist. Hea vastupidavus fomoosi ja naeri kollaviiruse suhtes.
   Aretaja: Syngenta

   Lähemalt rapsist Glorietta »
  • Romeo
   Väga hästi stressi taluv elujõuline hübriidsort, millel on väga hea põuakindlus ja kõtrade purunemiskindlus. Kõrge õlisisaldus. Keskmine kuni hiline valmimine.
   Aretaja: Rapool

   Lähemalt rapsist Romeo »
 • + Nuutrikindel taliraps

  Nuutrikindlad rapsisordid on resistentsed ristõieliste nuutri enamlevinud patogeenide suhtes ning keskmisest vastupidavamad fomoosi suhtes.

  • SY Alix
   Kõrge saagipotentsiaaliga väga hea talvekindlusega sort. Keskmine kasvukõrgus, hea lamandumiskindlus. Lisaks nuutrile on Alix resistentne ka tsülindrosporioosile.
   Aretaja: Syngenta

   Lähemalt rapsist Alix »
  • Crotora
   Atoral põhinev tugeva geneetikaga ja suurepärase stressitaluvusega nuutrikindel sort. Kohaneb suurepäraselt erinevate kasvutingimustega, andes kõrge saagi ja õlisisalduse ka keerulistes ilmastikutingimustes.
   Aretaja: Rapool

   Lähemalt rapsist Crotora »
 • + Clearfield taliraps

  Clearfield sordid on aretatud uudse kasvatustehnoloogia raames. Sortidel võib kasutada spetsiaalset herbitsiidi ristõieliste tõrjeks. Loe Clearfield tehnoloogiast lähemalt.

  • LG Constructor CL
   Väga hea talvekindluse ning kõrge saagikusega hiline Clearfield hübriid. Sügisel ja kevadel kiire arenguga. Hea vastupidavus fomoosi ja naeri kollaviiruse suhtes.
   Aretaja: Limagrain

   Lähemalt rapsist Constructor »
  • DK Impression CL
   Kõrgekasvuline keskvalmiv saagikas hübriidsort. Sordil on hea talvekindlus ning hea haiguskindlus fomoosi suhtes. Sügisel kiire arenguga.
   Aretaja: Dekalb

   Lähemalt rapsist DK Impression CL »
  • DK Immortal CL
   Kõrge saagikusega keskhiline sort. Sügisel kompaktse kasvuga, hea talvekindlusega. Hea vastupidavus fomoosi ja naeri kollaviiruse suhtes.
   Aretaja: Dekalb

   Lähemalt rapsist Immortal »
  • INV 1266 CL
   Invigor tehnoloogiale omaselt väga kiire sügisese ja kevadise arenguga Clearfield sort. Kõrgekasvuline, keskmise kuni keskmiselt hilise valmimisega, hea talvekindlusega.
   Aretaja: BASF

   Lähemalt rapsist INV 1266 »
  • Matrix CL
   Kiire algarenguga, kõrge saagikuse ja õlisisaldusega Clearfield hübriid. Talub hästi kliimastressi, hea talvekindlusega, vastupidav fomoosile ja naeri kollaviirusele.
   Aretaja: Rapool

   Lähemalt sordist Matrix »


Küsimuste korral võta ühendust:

Generic placeholder image

Anu Ruut

teravilja- ja rapsiseemnete tootejuht

+372 5858 5067
E-post