Magnesia-Kainit®

Magnesia-Kainit on granuleeritud väetis, mis sisaldab kaaliumi, magneesiumi, naatriumi ja väävlit ning mis sobib eelkõige rohumaade, söödakultuuride ja suhkrupeedi väetamiseks.

Toode on ettetellimisel!

Tähelepanu! Magnesia-Kainit kui toorsool on heaks kiidetud kasutamiseks mahepõllumajanduses.

Magnesia-Kainit on sobilik naatriumi armastavatele kultuuridele, nagu porgand, söödapeet, lehtpeet, spargel jt. Toote kõik toitained on 100% vees lahustuvad ja seetõttu koheselt taimedele kättesaadavad. Toitainete lahustuvust ei mõjuta mulla pH, mistõttu sobib väetis kasutamiseks kõikidel mullatüüpidel.

Sisaldades 27% Na2O, parandab Magnesia-Kainit oluliselt karjamaade maitseomadusi. Magnesia-Kainit on unikaalne kaaliumväetis, kuna see on tasakaalustatud naatriumi ja magneesiumiga, et vähendada ainevahetushäirete tekkimise riski kariloomadel.


Kasutamisjuhend

Magnesia-Kainit on jämedateraline väetis. Graanulite suuruseline jaotumine tagab täpse jaotumise umbes 36 m laiuselt.

Suhkrupeet

Magnesia-Kainit'i saab kasutada põhiväetisena iseseisvalt või segus lisatud toitainetega. Tavalisel kasutamisel iseseisva väetisena kulunormiga 750 kg/ha annab ta magneesiumi, väävli ja naatriumi tavalise säilituskoguse ning 85 kg K2O /ha. Piirkondades, kus esineb kaaliumi puudust, on tõhusaks lahenduseks Magnesia-Kainit'i segu Korn-Kali'ga.

Rohumaad

Üldiselt soovitatakse rohumaadele anda 500-800 kg/ha Magnesia-Kainit'i.

Karjamaa

Karjamaad tuleks ideaaljuhul väetada väga vara kevadel või hilistalvel. Jaotatud väetamise korral anda 50% kogusest varasuvel. Karjamaa jaoks tavaline kasutuskogus on 300-500 kg/ha. Sellega antakse 33-55 kg K2O ja piisavalt naatriumi, magneesiumi ja väävlit, ning sellel on mõõdetav mõju nii rohttaimede kvaliteedile kui ka maitseomadustele. Kaaliumivaestel muldadel kasutada Magnesia-Kainit'i koos Korn-Kali'ga (2:1 segu) kulunormiga 200-300 kg/ha.

Silotootmiseks kasutatav maa

Silotootmiseks kasutatava maa väetamisel on soovitatav kasutada segu koos Korn-Kali'ga (või segu MOP-ga suure magneesiumisisaldusega muldadel), et suurendada K2O sisaldust (hea silosaak eemaldab umbes 300 kg K2O aastas). Kasutamine sõltub loodetavast saagist ja mulla kaaliumisisaldusest.

Muld Magnesia-Kainit : Korn-Kali, suhe Kulunorm, kg/ha
Keskmine K sisaldus 1:1 500-1200
Madalam K sisaldus 1:2 600-1000
Madal K, kõrge Mg sisaldus 1:2 600-800

Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides

Toitaine Massi%
Vees lahustuv dikaaliumoksiid (K2O) 11
Vees lahustuv magneesiumoksiid (MgO) 5
Naatriumoksiid (Na2O) 27
Vees lahustuv vääveltrioksiid (SO3) 10
Kloor (Cl) 43

 

Pakend 600 kg
Tootja K&S