SöödaMeister

SöödaMeister on teenus söödasegu valmistamiseks vastavalt farmi vajadustele.

10 eelist söödamikser-veski teenuse kasutamisel

 • Segamistäpsus 1 : 100 000
  Jõusööda valmistamine kohapeal oma teraviljast ja soovitud retseptide järgi annab täpsema ülevaate sööda koostisest ja kvaliteedist.
 • Nii jahvatatav kui muljutav
  Teravilja, sh raskesti jahvatatavaid komponente (mais, kaer), on võimalik nii jahvatada kui muljuda.
 • Söötade parem seeduvus
  Jõusöödale saab juurde segada vedelaid lisandeid, nagu õli ja melassi.
 • Kore‑ ja jõusööda parem ühtlikkus
  Tavalises söödamikseris ei pruugi väiksema lisamismääraga komponendid (nt mineraal‑, energiasööt jne) seguneda koresöödaga ühtlaselt.
 • Söödavalmistamine lihtsam
  Söötade valmistamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks, kuna väheneb käsitsi tehtava töö hulk ja töötajate koormus söödamikseri täitmisel.
 • Tööjõukulu väiksem
  Puudub vajadus töötajale, kelle ülesandeks on teravilja jahvatamine.
 • Söötmisprotsess kiirem
  Vastavalt ratsioonile valmis tehtud jõusöödad vähendavad söötmise ajakulu ning kiirendavad söötmise protsessi farmis.
 • Transpordikulu väiksem
  Söödameister valmistab sööda farmis kohapeal, mistõttu vähenevad farmist eemal asuva veski või jõusöödatehase kasutamisega seotud transpordikulud.
 • Veski remondikulu puudub
  Teenuse kasutamisel kaob vajadus teha investeeringuid vanade ja/või amortiseerunud veskite uuendamiseks või remondiks.
 • Garantii
  Baltic Agro SöödaMeistri teenus annab garantii jõusööda õigeaegseks valmimiseks: pikaajaline leping söödamikser-veski teenuse kasutamiseks tagab kindlustunde, et sööt saab valmistatud õigeaegselt.

Söödamikser-veski andmed

 • segamismahuti 19,5 m3 võimaldab korraga segada kuni 12 tonni jõusööta ning järjestikku toota 2 erinevat retsepti jõusööta
 • minimaalne valmistatav jõusööda kogus 5 tonni
 • kõrge segamistäpsus 1:100 000
 • jahvatusvõimsus 15-25 t/h
 • teravilja muljumisvõimsus 12-20 t/h
 • imemis/puhumisvõimsus kuni 30 m
 • retseptide kontrollsüsteem võimaldab kliendi jaoks salvestada 100 erinevat jõusööda retsepti.

Telli SöödaMeistri teenus


Söödamikser-veski teenus hõlmab endas jõusööda valmistamist tellija toorainest oskustega töömeeste poolt ning sisaldab sööda valmistamiseks vajalikku kütet. Soovi korral laadime valmissööda punkrisse.

Mõtle, kas sinu farmis on:
 - olemas jõusööda valmistamise komponendid;
 - ette valmistatud koht jahvatatavale söödale;
 - tagatud ligipääs söödamikser-veskile.

Kui jah, võta kohe ühendust SöödaMeistri teenuse tootejuhiga, et kokku leppida üksikasjad.

Kas teadsid?
Baltic Agro loomakasvatusmeeskond aitab meeleldi ka söödaratsioonide ja retseptide koostamisel ning söödakomponentide varumisel.

Karl Luik
Karl Luik

Söödameistri teenuse tootejuht
+372 5813 2882
e-post


Söötade valmistamisel tulevad appi meistrimehed:

 

Generic placeholder image

Andre Reiman


+372 5197 0683
E-post

Generic placeholder image

Ergo-Steven Pruuli


+372 5562 1184
E-post

Generic placeholder image

Gunnar Valgur


+372 5900 8000
E-post

Generic placeholder image

Joonas Raivet


+372 503 0598
E-post

Generic placeholder image

Kaarel Pärtli


+372 5683 8248
E-post

Generic placeholder image

Mairo Einard


+372 5689 1536
E-post

Generic placeholder image

Marko Loorberg


+372 527 8351
E-post

Generic placeholder image

Mihkel Muistla


+372 5681 6608
E-post

Generic placeholder image

Oliver Viigand


+372 511 5359
E-post

Generic placeholder image

Rauno Roostalu


+372 5699 3272
E-post

Generic placeholder image

Sander Männigo


+372 517 2509
E-post