Astronaute

Astronaute on NPZ ja RAGT koostöös aretatud uus saagikas ja väga hea seisukindlusega hernesort. 

Agronoomiline iseloomustus 
• kollane toiduhernes
• väga hea saagikusega (2013.-2015. a katsete saagikus võrreldes standardsortitega rasketel muldadel 105% ja kergematel muldadel 116%) 
• keskmine kõrgus:
 - rasketel, viljakatel muldadel 86-110 cm
 - kergetel muldadel 83-102 cm
• kasvuajalt keskvalmiv:
 - rasketel, viljakatel muldadel 77-107 päeva
 - kergetel muldadel 75-100 päeva
• väga hea seisukindlusega (2013.-2015. a katsete keskmine 6,6 punkti kümnest) 

Kvaliteet 
• proteiin kõrge kuni väga kõrge 
• proteiinisaak kõrge 
• 1000 tera mass 245-290 grammi, mis teeb võimalikuks säästa ca  ~ 5% seemnete maksumusest

Haiguskindlus 
• fusarioosi suhtes resistentne

Soovitused kasvatamiseks 
• külvisenorm 80-120 tera/m2 
• väetada tasakaalukalt 
• sobiv külviaeg olenevalt piirkonnast aprilli lõpp kuni mai algus
• külvisügavus 5-7 cm 
• Kasvatamiseks sobivad samad mullad, mis teravilja kasvatamiseks – soodsa niiskusvaruga liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on 6-7. Vältida tuleks raskeid savi- ja kergeid liivmuldi. 
• Sobivad eelkultuurid: teraviljad, mais, söödajuurvili, kartul. Eelviljaks ei sobi mitmeaastased liblikõielised (ristikud, lutsernid, mesikas jne), teised üheaastased liblikõielised (põld- ja aeduba, vikk, lääts, sojauba) ja ristõielised raps ja rüps (nii tali- kui suvivormid).

Aretaja 
NPZ (Saksamaa) / RAGT (Prantsusmaa) 

Vaata veel