Saagi kvaliteet algab seemnest

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina seemnest. Seemnete puhul soovitame tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:


Seemnete kvaliteet

Möödunud hooaja kevad oli kuiv, teraviljade võrsumine halb ning hiljem arenenud külgvõrsetest tingituna valmis vili ebaühtlaselt. Koristusperiood muutus augusti keskpaigast vihmaseks ja enne kombainiga põllule jõudmist mõnel pool terad viljapeas juba kasvasid. 

Eelpool nimetatud asjaolud on põhjuseks, miks on käesoleval aastal kindlasti väga oluline kontrollida omatoodetud seemne kvaliteeti varem kui tavaliselt. Seeme võib olla madalama idanevusega ning väiksema 1000 tera kaaluga. 
 
Seemnete idanemisvõimel on suur praktiline tähtsus. Halva idanevusega seemned annavad ebaühtlase orase ja madalama saagi isegi siis, kui suurendada külvisenormi. Madalast idanevusest tingitud suuremad külvisenormid tõstavad kulutusi puhisele ning seemne transpordile. 
 
Väiksem 1000 tera kaal tähendab ühelt poolt seda, et tera on väiksem ning temas leidub toiduvaru vähem, kuid ainult sellest saab idand toitu idanemise ja tärkamise faasis. Teisalt, mõnegrammine 1000 tera kaalu erinevus toob kaasa külvisenormi muutumise kümnetes kilodes. 
 
Alates käesoleva aasta veebruarist pakub Baltic Agro idanevuse ja 1000 tera kaalu määramise teenust. Nisu, odra, kaera, oa ja herne seemnete analüüsid tehakse Kaarma laos Väike-Maarja vallas.

Seemnete puhtimine

Mitmed taimehaigused, nagu odra-triiptõbi, nisu-kõvanõgi ning lendnõgi nisul ja odral, on tõrjutavad vaid puhtimisega. Baltic Agro pakub selleks uut puhtimisvahendit Redigo Pro, mis on teada-tuntud preparaadi Lamardor edasiarendus. See on laia toimespektriga süsteemse toimega fungitsiid, mis tõrjub edukalt nii seemnete pinnal kui seemne sees arenevaid haigustekitajaid. Selle maksimaalne kulunorm 0,667 liitrit tonnile seemneviljale tagab hea efektiivsuse kõrreliste juuremädaniku ja tõusmepõletiku (Fusarium ssp.) vastu. 

Kevadiseks suvivilja puhtimiseks soovitame endiselt ka preparaate Celest Trio 060 FS ning Baytan Trio, mis annavad taimedele kasvu alguses kaitse odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse, helelaiksuse, jahukaste ja fusariooside vastu. Mõlema preparaadi minimaalne kulunorm on 1,5 l/t. Kõik eelpool soovitatud preparaadid sisaldavad mitut toimeainet - nii on tagatud võimalikult lai toimespekter ja välistatud resistentsuse tekkimine haiguste vastu. 
 
Tähtis pole mitte ainult seemnete idanevus, vaid ka idanemise kiirus ja ühtlikkus. Puhtimislahusesse lisatud Humistar, mis sisaldab humiinhappeid, loob seemne ümber idanemiseks ja juurdumiseks soodsa keskkonna, mis ühtlustab ja kiirendab seemnete idanemist, taimede tärkamist ja algarengut. Kui seemnes olev toiteelementide varu on täielikult ammendatud ja seemnest toitumine lõpeb, siis on vajalik tagada arenevale taimele koheseks kasutamiseks esmavajalikud toiteelemendid. Ruter AA on vabasid aminohappeid sisaldav kasvustimulaator, milles on ka taimede kasvuks vajalikud makro- ja mikroelemendid. Nii Humistari kui Ruuter AA soovituslik kulunorm puhisele lisamiseks on 2 liitrit 1 tonnile seemnele.  
 
Täiendav võimalus on lisada puhtimislahusele suuremas kontsentratsioonis mikroelemente preparaadi Tradecorp AZ näol (EDTA kelaatide segu) kulunormiga 100 grammi 1 tonni seemnete kohta. Uudse lahendusena seemnete külvieelseks töötlemiseks soovitame koos puhtimispreparaadiga lisada kasulike mikroorganismide segu BioStart, mis on lubatud kasutamiseks ka mahetootmises. BioStart soodustab seemnete idanemist, kaitseb taimi patogeensete mikroobide eest, toetab õhulämmastiku sidumist ning muudab kaaliumi ja raskesti lahustuva fosfori taimedele kättesaadavaks.
 
Kellel seemnete puhtimise võimalus puudub, on hea võimalus kasutada Baltic Agro poolt pakutavat teenust Kaarma laos. Võimalik on puhtida eelnevalt big-bag kotti pakendatud nisu ja odra seemet.
Teenuse kohta küsi lähemalt oma müügiesindajalt 

Sertifitseeritud seeme

Igal aastal on tähtis üle vaadata omatoodetud seemne ja sortide vanus. Lähtuda võiks põhimõttest, et kolmandik külviseemnest tuleks igal aastal asendada uue ja värske sertifitseeritud seemnega. See tagab suurema saagipotentsiaali, sordipuhtuse ning eeldused elujõulisema ja tervema taimiku saamiseks. 

Suvinisu sortide valikul lähtume põhimõttest, et kõigist sortidest oleks võimalik kasvatada toidunisu. Hetkel on Baltic Agro sordivalikus varajane saagikas sort Arabella ning kõrgete kvaliteedinäitajatega Licamero ja Hamlet. Valikus on ka ohtelised sordid Cornetto ja Granny, millest esimene on näidanud stabiilset langemisarvu ka ebasoodsates oludes ning teine sobib kasvatamiseks väga erinevatel muldadel. 
 
Suviodra sortidest pakume varast saagikat kuuetahulist sorti Elmeri, õlleodraks Propinot ja Syngenta uut saagikat sorti Sanette. Baltic Agro pakutud seemned on puhitud preparaadiga Baytan Trio, suvinisu seemne Licamero puhtimislahusesse lisatakse ka mikroelementide segu Tradecorp AZ

Hea põllumees, külvame kontrollitud kvaliteetset kaitstud seemet – see on eeldus kõrge saagi saamiseks!

Üksikasjalisem informatsioon seemnete kontrollimise, töötlemise ja müügi kohta piirkondlikelt müügiesindajatelt ning nõustajatelt.