Casablanca – hetkel ei ole müügis

Casablanca on hea saagipotentsiaaliga toiduherne sort. 

2009. aasta registreerimiskatsetes saadi saak kuni 7571 kg/ha.

Agronoomiline iseloomustus 
• saak väga hea 
• loomine/valmimine keskmine 
• kasvukõrgus keskmine kuni kõrge 
• seisukindlus hea kuni väga hea

Kvaliteet 
• proteiin kõrge kuni väga kõrge 
• proteiinisaak kõrge 
• 1000 tera mass kõrge

Haiguskindlus 
• laikpõletikule vähem vastuvõtlik

Soovitused kasvatamiseks 
• külvisenorm 80-120 tera/m2 
• väetada tasakaalukalt 
• sobiv külviaeg olenevalt piirkonnast aprilli lõpp kuni mai algus
• külvisügavus 5-7 cm 
• kasvatamiseks sobivad samad mullad, mis teravilja kasvatamiseks – soodsa niiskusvaruga liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on 6-7. Vältida tuleks raskeid savi- ja kergeid liivmuldi. 
• sobivad eelkultuurid: teraviljad, mais, söödajuurvili, kartul. Eelviljaks ei sobi mitmeaastased liblikõielised (ristikud, lutsernid, mesikas jne), teised üheaastased liblikõielised (põld- ja aeduba, vikk, lääts, sojauba) ja ristõielised raps ja rüps (nii tali- kui suvivormid).

Aretaja 
KWS Lochow GbmH (Saksamaa)

 

Vaata veel