Puhtimine lisaainetega

Keemilisele puhtimisvahendile (Celest Trio, Baytan Trio, Redigo Pro, Vibrance Duo) on soovituslik lisada taime algarenguks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid. Selleks sobivad järgmised mikroelementide, aminohapete ja orgaaniliste hapete segud:

Humistar sisaldab humiinhappeid, mis loovad seemne ümber soodsa keskkonna, mis ühtlustab ja kiirendab seemnete idanemist, taimede tärkamist ja algarengut. Kulunorm 2,0 l/t.

Ruter AA sisaldab vabasid loomseid aminohappeid, makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor, kaalium ja molübdeen aktiveerivad idandi juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2,0 l/t.

Tradecorp AZ sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Tradecorp AZ on lubatud kasutada ka mahetootmises. Kulunorm 150-200 g/t.

BioStart sisaldab mikroorganismide segu, mis soodustab seemnete idanemist, kaitseb taimi mulla kaudu levivate patogeensete mikroobide eest, toetab õhulämmastiku sidumist ning muudab kaaliumi ja raskesti lahustuva fosfori taimedele kättesaadavaks. BioStart on lubatud kasutamiseks ka mahetootmises. Kulunorm on 0,5-1,0 l/t.

Parima tulemuse saamiseks võib nimetatud aineid omavahel kombineerida. Näiteks

  • Humistar 2,0 l/t + Ruter AA 2,0 l/t
  • Biostart 1,0 l/t + Tradecorp AZ 150-200 g/t
  • Humistar 2,0 l/t + Tradecorp AZ 150-200 g/t.

Katsete tulemusi möödunud hooajast

Ettevõttes Muuga PM korraldatud katses andis talinisu 'Julius' seemnete külvieelne töötlemine BioStart´iga enamsaaki 700 kg/ha ja täiendavat puhastulu 82 eurot hektari kohta.

Talinisu puhtimise katse Muuga PM


Korralik täiendav puhastulu saadi EMÜ Mahekeskuses põldhernes 'Pinochio' seemnete külvieelsel töötlemisel mikroorganismide seguga BioStart ja mikroelementide seguga Tradecorp AZ.

Herne puhtimise katse EMÜ


Põlluseminaridel 2018

Tulevaste põllupäevade raames on rajatud nii Lõuna- kui ka Põhja-Eestisse talinisu Julius puhtimise katsed. Kuu aega pärast külvamist ilmnesid juurestiku arengus selged erinevused. Seeme külvati 12.09.2017, foto on tehtud 12.10.2017.

Nisu juurestiku areng

Katsed vasakult paremale:

  1. Baytan Trio 1,5 l/ha (kontroll)
  2. Baytan Trio 1,5 l/ha + Tradecorp AZ 150 g/ha
  3. Baytan Trio 1,5 l/ha + Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha
  4. Baytan Trio 1,5 l/ha + BioStart 1,0 l/ha

Määra oma seemnete kvaliteet