Revus Top

Revus Top on profülaktilise toimega kasvuaegne fungitsiid kartuli-lehemädaniku, pruunmädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil.

Toime

Fungitsiidis sisalduv mandipropamiid kuulub mandelamiidide keemilisse klassi. Ta takistab seeneeoste idanemist, vabanemist ja mütseeli kasvu ning tagab pikaajalise toime. Difenokonasool on pikaajalise toimega profülaktiliselt ja ravivalt kasutatav fungitsiid, mis kuulub triasoolide keemilisse klassi. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja haustorite moodustumise faasis. Ta takistab steroolide biosünteesi raku membraanis, mis peatab seene arengu ja põhjustab seene hüüfi hävimise.

Revus Top mõjub hästi kartuli lehemädaniku ja pruunmädaniku (Phytophthora infestans) ning kuivlaiksuse (Alternaria solani, Alternaria alternata) tõrjel.

Kasutamisjuhend

Kasutada profülaktiliselt. Esimest korda tuleb pritsida, kui haiguse leviku oht on suur. Resistentsuse ohu vältimiseks kasutada täiskulunormi ja vältida ravivat pritsimist. 

Kartul

Taimede pritsimisel kasutada kulunormi 0,6 l/ha. Pritsimiskordade arv on kuni 3, intervall 7 päeva ja ooteaeg 3 päeva.

Vee kogus 150-600 l/ha
Toimeaine mandipropamiid 250 g/l, difenokonasool 250 g/l
Pakend 1 l, suspensioonkontsentraat
Tootja Syngenta Supply AG