Zorvec Enicade

Zorvec Enicade on fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks.

Toime

2021. aasta kasvuperioodil on Eesti põllumajandustootjatel võimalik kasutada revolutsioonilist fungitsiidi Zorvec Enicade, et vältida kartuli-lehemädaniku ja mugula pruunmädaniku teket. 

Zorvec Enicade on translaminaarse ja süsteemse toimega fungitsiid kartuli-lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrjeks ning seda peab kindlasti kasutama ennetavalt. Fungitsiid sisaldab toimeainet oksatiapiproliin, mis kulub FRAC rühma F9#49, millel ei esine resistentsust teiste samasse klassi kuuluvate fungitsiididega, mida kasutatakse patogeensete munasseente vastu. Töödeldud lehtedes on translaminaarse toime tulemuseks ühtlasem kaitse haiguste eest ja ksüleemisisene süsteemne toime aitab kaitsta neid lehti, mis ei ole pritsimise ajal veel täielikult välja arenenud. Zorvec Enicade omab mõju oomütseetide suhtes ning pärsib mütseeli ehk seeneniidistiku kasvu, spooride moodustumist ja zoospooride idanemist. Fungitsiid kaitseb töödeldud lehti nende kasvades ja lehepinna suurenedes, sealhulgas lehti, mille mõõtmed moodustavad töötlemise ajal alla 20% lõplikest mõõtmetest.

Resistentsuse tekke vältimiseks tuleb alati fungitsiidi Zorvec Enicade kasutada paagisegus koos teiste kartuli-lehemädaniku tõrjeks ettenähtud toodetega. Tooted, mida paagisegus kasutatakse, peavad olema erinevate toimeviisidega. Käesoleval aastal on Eesti põllumehel võimalik soetada Zorvec Enicade + Gachinko "Go-pack" Corteva Agroscience edasimüüjalt Baltic Agro.

Zorvec Enicade tähtsamad omadused ja eelised:

  • Kaitseb haiguste eest 3-4 päeva kauem kui teised turul olevad fungitsiidid - väiksem pritsimissagedus.
  • Uute lehtede ja varte kaitse - liigub süsteemselt arenevatesse lehtedesse, mis mängib tähtsat rolli väljakujunenud taimede saagi potentsiaali suurenemisel.
  • Vihmakindlus 20 minuti möödudes - võimaldab paindlikku kasutamist ebasoodsates tingimustes ja vähendab vajadust korduspritsimiste järele. 

 

Kasutamisjuhend


Zorvec Enicade kulunorm on 0,15 l/ha. Kõige ideaalsem on pritsida ennetavalt, enne esimeste nähtavate haigustunnuste ilmumist. 

Kasuta Zorvec'it heade kasvutingimuste ajal ning väldi stressi all kannatavate taimede pritsimist. Kõige varasem pritsimise aeg on BBCH 35 (kui varred ja stoolonid on kuni 50% iseloomulikust  pikkusest ja külgharud on alustanud kasvu). Viimase pritsimise ja koristuse vahele peab jääma vähemalt 7 päeva.

Fungitsiidiga võib pritsida ühe kasvuhooaja jooksul maksimaalselt 3 korda järjest. Soovituslik on kasutada 10 päevaste intervallidega, kuid suure haiguse leviku ajal võib kasutada ka 7 päevast intervalli. Maksimaalne kasutuskordade arv kasvuperioodi jooksul on 4. Zorvec Enicade on vihmakindel 20 minutit peale pritsimist.

Paagisegus kasuta koos teise fungitsiidiga, millel on teistsuguse toimemehhanismiga mõju. Zorvec'i kasutamine ei tohi ületada 1/3 pritsimisi, mida tehakse kultuuril hooaja jooksul kartuli-lehemädaniku vastu.

Zorvec Enicade't tuleb alati kasutada paagisegus koos teiste kartuli-lehemädaniku tõrjeks ettenähtud toodetega. Tooted, mida paagisegus koos kasutatakse, peavad olema erinevate toimeviisidega.

 

Kartuli kasvufaas Zorvec Enicade'i kasutamisel:

 

Toimeaine oksatiapiproliin 100 g/l 
Pakend 1 l, õlidispersioon (OD)
Tootja Corteva