Orvego

Orvego on fungitsiid lehemädaniku ning mugulate pruunmädaniku tõrjeks kartulil.

Toime

Orvego on kaitsva, translaminaarse ja lokaalselt süsteemse mõjuga lehtede ning varte kaudu toimiv fungitsiid kartuli lehemädaniku (Phytophtora infestans) tõrjeks. Preparaat tõrjub kartuli-lehemädanikku nii lehtedelt kui vartelt, kui teda kasutada kartulilehemädaniku tõrjeprogrammis täpselt ajastatud pritsimistena. Fungitsiid kaitseb mugulaid koristusjärgse pruunmädaniku nakkuse eest ja vähendab pruunmädaniku esinemist mugulatel. Toime on kõige efektiivsem, kui toodet kasutada ennetava pritsimisena enne lehemädaniku ohu ilmnemist.

Kasutamisjuhend

Pritsimist tuleb alustada kartuli-lehemädaniku esmase riski ilmnemisel enne vagude kokkukasvamist (BBCH 20 – 89, esimeste külgvõrsete ilmumisest kuni kasvuaja lõpuni). Et vähendada mugulate pruunmädanikku nakatumise riski, tuleb Orvego’t kasutada korrapäraselt soovitatud kulunormi ja pritsimise intervalliga alates taimede täisarengust kuni varte täieliku kuivamiseni.

Orvegot võib kasutada kõikidel kartulisortidel ning seemnekartulil. Kasutamine koos kleepainega aitab suurendada pritsimise kvaliteeti.

Kartul

Kulunorm 0,8 l/ha. Soovitatav kasutada 5-10 päevaste intervallidega sõltuvalt lehemädaniku ohust. Kui haiguse surve ja lehemädaniku nakkuse oht suurenevad, tuleb intervalli lühendada. Maksimaalne töötluste arv 2 ja ooteaeg 7 päeva.

Haigused Kulunorm, l/ha Vee kogus, l/ha Pritsimiste arv Intervall, p Ooteaeg, p
Lehemädanik 0,8 100 - 500 max 2 5 - 10 7

Paagisegud

Preparaati võib segada insektitsiidiga Fastac 50; fungitsiidiga Signum (kaitse kuivlaiksuse vastu) ning kleepainega Kemiwett või Trend.

Vee kogus 100-500 l/ha
Toimeaine ametoktradiin 300 g/l, dimetomorf 225 g/l
Pakend 5 l, suspensioonikontsentraat
Tootja BASF AG