Botiga

Botiga on kontaktne selektiivne herbitsiid, mis on mõeldud lühiealiste kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks maisis.

Toime

Maisi herbitsiid BotigaBotiga sisaldab kahte toimeainet:
Püridaat takistab taime fotosünteesi ja töötab umbrohtude, sealhulgas triasiiniresistentsete biotüüpide, vastu. Peale pritsimist umbrohud surevad, alustades lehe servadest.
Mesotrioon mõjutab karotinoidide biosünteesi. Mesotrioon imendub nii lehtede kui ka juurte kaudu, levib lehe tipu ja taime juurte suunas.

Visuaalne mõju avaldub umbrohtudele lehtede heledaks muutumises ja põhjustab umbrohu meristeemsete kudede kärbumist. Esimesi sümptomeid võib täheldada 5-7 päeva möödudes. Töödeldud umbrohutaimed närbuvad 14 päeva jooksul.

Mõju umbrohtudele

  • Väga hea mõju (95–100%): vesihein, põld-litterhein, harilik malts, valge hanemalts, viigilehine hanemalts, verev iminõges, hõlmine iminõges, põldsinep, must maavits, harilik hiirekõrv, põldmailane, hõlmlehine mailane, pärsia mailane, põldkannike, põld-varsapõlv, harilik müürlook, roomav madar*, rapsi varis*, kartul*.
  • Hea mõju (85–95%): harilik kirbutatar, valge rebashein, tähk-rebashein, värd-rebashein, värd-hanemalts, roheline kukeleib, vesihaljas kukeleib, verev paelhirss, teekummel*, harilik kesalill*, põld-konnatatar*, kahar kirbutatar*, harilik punand*.
  • Mõõdukas mõju (70–85%): murunurmikas, tähk-kukehirss, erilehine linnurohi.

*jagatud pritsimisel on mõju nõrgem; hariliku punandi tõrjel suurendab jagatud pritsimine herbitsiidi mõju


Kasutamisjuhend

Pritsitakse maisi kahe pärislehe faasist kuni kaheksa lehe faasini (BBCH 12-18). Väga oluline on katta terve taimik ühtlaselt pritsimislahusega. Kui umbrohi on kultuurist üle kasvanud, siis tuleb vee kogust suurendada.

Umbrohud on Botiga suhtes kõige tundlikumad tärkamisjärgselt. Veel tärkamata umbrohtudele preparaat ei mõju. Pritsimine ei ole soovitatav, kui mais on kurnatud või stressis. Õhutemperatuur pritsimisel peaks olema üle 10 °C, kuid mitte üle 25 °C. Pritsimisel vältida tuuletriivi; mitte pritsida, kui tuulekiirus on üle 4 m/s.

Kulunorm ühekordsel pritsimisel on 0,5–1,0 l/ha ja jagatud pritsimisel 0,5 l/ha + 0,5 l/ha. Pritsimiste vaheline intervall peaks olema vähemalt 7 päeva. Jagatud pritsimise korral ei tohi esimese pritsimise ajal olla umbrohud suuremad kui idulehtede faasis kuni kahe pärislehe faasis (BBCH 10-12).

Nõuded järelkultuuridele

Sügisel võib Botigaga pritsitud põllule koristusjärgselt külvata teravilju ja kõrrelisi heintaimi ilma, et oleks vaja künda. Neli kuud pärast Botiga kasutamist võib külvata rapsi, kündes eelnevalt vähemalt 20 cm sügavuselt.
Järgmisel kevadel võib külvata kõiki suvivilju, v.a suhkru- ja söödapeeti. Oluline on künda 20 cm sügavuselt (v.a maisi, teravilja, kõrreliste heintaimede, rapsi, herne ja ubade külvil).

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine püridaat 300 g/l, mesotrioon 90 g/l
Pakend 5 l, õlidispersioon (OD)
Tootja Certis Belchim B.V.

Vaata veel

Generic placeholder image

Umbrohtude resistentsus

Millise seguga tõrjuda kesalille, põldkannikest, konnatatart ja rukkilille?

Generic placeholder image

Herbitsiidide klassid

Mesotriooni (HRAC 27) toime umbrohtudele

Prev Next