Aliette

Aliette on fungitsiid maasikale avamaal, kurgile, salatile, dekoratiivtaimedele ja kasele nii kasvuhoones kui avamaal.

Toime

Aliette on profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid maasika fütoftoroosi tõrjeks avamaal, kurgi ja salati ebajahukaste, dekoratiivtaimede juuremädaniku ning kase istikutel varrepõletiku tõrjeks nii kasvuhoones kui avamaal.

Kasutamisjuhend

Aliette käitlemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Pakendeid tuleb hoida eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöötadest. Samuti tuleb vältida preparaadi sattumist veekogudesse.

Maasikas

Aliette sobib kasutamiseks ainult istutusaastal, kandvas istanduses seda toodet kasutada ei soovitata. Fütoftoroosi tõrjeks võib kasutada mitmel viisil. Lisaks tavapärasele pritsimisele võib vahetult enne istutamist kasta juurdunud taimed 30-60 minutiks 0,3% lahusesse (30g Aliettet 10 l vee kohta). 0,3% lahust võib kasutada ka kastmiseks istutuse ajal või vahetult pärast seda.

Haigus Kulunorm, kg/ha Vee kulu, l/ha Pritsimiskordi Pritsimise aeg Intervall, p Ooteaeg, p
Fütoftoroos 4,0 700 - 1000 1 Pärast istutamist   4

Kurk

Ebajahukaste tõrjeks pritsitakse ennetavalt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel kas 0,3% lahusega või kulunormiga 3 kg/ha.

Haigus Kulunorm, kg/ha Vee kulu, l/ha Pritsimiskordi Intervall, p Ooteaeg, p
Ebajahukaste 3,0 500 - 1000 2 - 4 14 3

Salat

Ebajahukaste tõrjeks võib Aliette 80 WG segada kasvusubstraadiga: talveperioodil 0,5-0,7 kg/m³ ja kevadperioodil 0,3-0,5 kg/m³. Vee kogus mõlemal juhul on 10-20 l/m³. Avamaa salatit tuleks pritsida kas taimede istutamise ajal või 1 nädal pärast istutamist, kui taimed on juurdunud ning neil on arenenud 4-6 lehte. Kasvuhoone salati puhul tuleks kahjustuste vältimiseks taimi kindlasti pärast pritsimist veega kasta (1 mm) ning korrata kastmist (2 mm) veel 1 tunni möödumisel.

Kasvukoht Haigus Kulunorm, kg/ha Vee kulu, l/ha Pritsimiskordi Intervall, p Ooteaeg, p
Avamaa Ebajahukaste 3,0 400 - 600 2 - 4 10 - 14  
Kasvuhoone Ebajahukaste 3,0 400 - 600     14

Dekoratiivtaimed

Juuremädaniku tõrjeks võib Aliette't kasutada mitmel viisil. Graanulid segatakse substraadiga kulunormil 400 g/m3 või pritsitakse substraati  0,3 – 0,4 % töölahusega (3-4 kg/ha) nii kasvuhoones kui puukoolis. Lubatud 1 pritsimine enne ümberistutust ja kaks pritsimist peale istutust intervalliga 21-28 päeva. Haigustunnuste ilmnemisel pritsitakse taimi 0,3-0,4% lahusega (kulunorm 3-4 kg/ha). Lubatud 1-4 pritsimist. Kõrge õhuniiskus pritsimise päeval parandab oluliselt preparaadi mõju ning vähendab taimede kahjustumise riski.  

Haigus Kulunorm, kg/ha Pritsimiskordi
Juuremädanik 3,0 - 4,0 1-4

Kaseistikud

Kaseistikuid võib varrepõletiku tõrjeks profülaktiliselt pritsida 2-3 päeva enne kasvuhoonest avamaale viimist või kilede eemaldamist.

Haigus Lahus Vee kulu, l/ha Pritsimiskordi
Varrepõletik 0,3% 800 1

 

Paagisegud

Kui paagisegusse on vaja lisada teisi preparaate, tuleks lahustada kõik preparaadid eraldi nõudes ning seejärel valada kokku pritsi paaki. Kui pritsimisel esineb vaheaegu, siis enne pritsimise uuesti alustamist tuleks töölahust paagis hoolikalt segada.

Vee kogus 400-1000 l/ha
Toimeaine fosetüül-Al 800 g/kg
Pakend 1 kg, vees dispergeeruvad graanulid
Tootja Bayer CropScience AG