Mirador 250 SC

Mirador 250 SC on laia toimespektriga fungitsiid seenhaiguste tõrjeks lillkapsal, peakapsal, brokolil, brüsseli kapsal, lehtkapsal, hiina kapsal, mugulsibulal, küüslaugul, porrulaugul, porgandil, oal, hernel ja kurgil ning maasikal kasvuhoones, samuti rapsil ja teraviljadel.

Toime

Asoksüstrobiin tagab pideva pikaajalise kaitse paljude haiguste vastu. Süsteemne, translaminaarne (liigub läbi lehepinna lehe alumisele küljele) ja kaitsev toime avaldub alljärgnevalt: toimib taime pinnal ja peatab haiguse enne kui see kahju tekitab; kinnitub taime pinnale; tungib taime kudedesse ja liigub läbi lehe, kaitstes mõlemat lehepinda haiguse eest; liigub taimesoontesse.

Asosküstrobiin annab parima tulemuse, kui seda pritsitakse enne haiguse ilmumist või haiguse varajases arengufaasis. Lisaks püsivad taimede lehed asoksüstrobiini mõjul kauem rohelised ning seeläbi suureneb potentsiaalne saak.

Kasutamisjuhend

Kasutusala on laiendatud väikese kasvupinnaga kultuuridele avamaal: šalottsibulal, salatil, maasikal, murulaugul, petersellil, pastinaagil, tillil, kaalikal, varsselleril, naeril, peedil, männiseemikutel, puukoolides, golfimurul ning kultuuridele kasvuhoones: tomatil ja paprikal.

Teraviljad

Teraviljadel on kulunorm 0,4 l/ha ning ooteaeg 35 päeva. Lubatud on pritsida üks kord. Suvi- ja talinisu, talirukist ja tritikalet pritsitakse kõrsumise algusest õitsemise lõpuni (BBCH 30 - 69), suvi- ja taliotra alates kõrsumise algusest kuni õitsemiseni (BBCH 30-59).

Toimespekter
Tali- ja suvinisu:
roosted (Puccinia spp.), nisu-pruunlaiksus ehk DTR (Drechslera tritici-repentis), Parastagonospora nodorum.
Talirukis ja tritikale: roosted (Puccinia spp.), kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis).
Suvi- ja talioder: kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis), roosted (Puccinia spp.), kõrreliste võrklaisus (Pyrenophora teres), kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis).

Suvi- ja taliraps

Kulunorm on suvirapsil 0,5 l/ha ja talirapsil 1 l/ha. Lubatud on pritsida 1 kord kasvuhooajal. Valgemädaniku tõrjeks pritsitakse vahetult enne õitsemist (kasvufaas 60-69), hahkhallituse tõrjeks õitsemise alguses (kasvufaas 60-65) ja kuivlaiksuse tõrjeks täisõitsemise ajal (kasvufaas 65-69). Ooteaeg on 21 päeva.

Köögiviljad

Porgand, kauntega ja kaunteta koristatav uba, peet, kaalikas, naeris: kulunorm 0,6 l/ha. Lubatud on pritsida 1 kord kasvuhooajal. Ooteaeg on 14 päeva.
Kapsad, mugulsibul, küüslauk, porrulauk, kauntega ja kaunteta koristatav hernes, till, salat, varsseller, petersell, pastinaak, šalottsibul, murulauk: kulunorm 0,8 l/ha. Lubatud on pritsida 1 kord kasvuhooajal. Ooteaeg on 14 päeva, v.a porrulauk, mille ooteaeg on 21 päeva.
Kurk, tomat ja paprika kasvuhoones: kulunorm 1 l/ha. Kurki võib pritsida maksimaalselt 2 korda kasvuhooajal, minimaalselt 10 päevase intervalliga. Tomatit võib pritsida maksimaalselt 3 kord kasvuhooajal; paprikat maksimaalselt 2 korda. Pritsimiste vaheline intervall 7 päeva.  Ooteaeg on kurgil, tomatil ja paprikal 3 päeva.

Maasikas

Maasikaid pritsitakse kasvufaasis BBCH 51-89.

Kasvuhoones pritsitakse maasikat maksimaalselt 3 korda kasvuhooajal, minimaalselt 7 päevase intervalliga. Kulunorm on 1 l/ha. Ooteaeg 3 päeva.  Toimespekter: maasika-jahukaste (Podosphaera macularis), maasika-antraknoos (Colletotrichum acutatum). Mirador 250 SC-d on lubatud kasutada maasika õitsemise ajal.

Avamaal on lubatud maasikat pritsida 1 kord kasvuhooajal kulunormiga 0,64 l/ha. Ooteaeg on 3 päeva. Toimespekter: antraknoos (Colletotrichum spp.), maasika-jahukaste (Podosphaera macularis).

Puukool

Kulunorm on puukoolis 1,0 l/ha. Lubatud kasutada üks kord iga kolme aasta tagant.

Golfimuru

Kulunorm on 1,0 l/ha. Lubatud on pritsida üks kord hooajal. Pritsida sügisel esimeste haigustunnuste ilmnemisel. Toimespekter: fusarioosid (Fusarium).

 

NB! Kui töödeldaval alal on õitsvaid taimi, võib taimekaitsetöid teha ainult õhtul, öösel või varahommikul, kui mesilased ja teised tolmeldajad putukad ei lendle enam või pole alustanud aktiivset lendlust.

Vee kulu: Raps, teravili, kapsad 200-500 l/ha (optimaalne 200 l/ha), köögiviljad 200 l/ha,  puukool 200-500 l/ha, golfimuru 200-600 l/ha.

 

Paagisegud
Preparaati võib kasutada segus mitmesuguste fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide, kasvuregulaatorite ja lämmastikväetistega. Soovitav on paagisegu sobivust eelnevalt katsetada.

Vee kogus 200–500 l/ha (optimaalne 200 l/ha)
Toimeaine 250 g/l asoksüstrobiin
Pakend 5 l, suspensioonikontsentraat (SC)
Tootja Syngenta Crop Protection AG