Effector

Effector on kontaktne fungitsiid õunapuu-kärntõve, pirnipuu-kärntõve ja kirsipuu-kärntõve ning kirsipuu-lehevarisemistõve tõrjeks. 

Toime

Effector on mõeldud kärntõve tõrjeks õuna-, pirni- ja kirsipuudel ning kirsipuu-lehevarisemistõve tõrjeks.

Kasutamisjuhend

Effectori tarvitamisel kasutada kaitseriietust, -kindaid, -prille ja -maski. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Preparaat on väga mürgine veeorganismidele.

Effectorit on lubatud kasutada õitsvatel õuna-, pirni- ja kirsipuudel. Õitsvaid taimi on lubatud pritsida ajavahemikus 22:00-05:00. 

Kasutuspiirang: pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 40 m pinnaveekogudest. 

Õuna-, pirni- ja kirsipuud

Parima tulemuse saavutamiseks ja resistentsusest hoidumiseks tuleb Effector’it kasutada ennetavalt. Kasutatakse ennetavalt alates pungade puhkemisest kuni õuna- ja pirnipuul on viljad saavutanud 90% lõplikust suurusest ning kirsipuul hilise küpsuseni, kui näha on sordile iseloomulik värvus. 

Kultuur Kulunorm, kg/ha Veehulk l/ha Pritsimiskordi Minimaalne intervall, p* Koristuseelne ooteaeg
Õun, pirn, kirss 0,5  200-1000 kuni 3 korda, olenevalt ilmastikutingimustest, haiguste levikust ja lehtede kasvust Kirsipuud: 21 päeva
Õuna- ja pirnipuud: 35 päeva

* Tugeva haiguse surve korral kasutada pritsimiste vahel lühemat intervalli.

 

Paagisegud

Effector’it võib segada teiste taimekaitsevahenditega. Infot võimalike segamisvõimaluste kohta saate edasimüüjalt. Ära sega lubiväävliga. Ega väävliga päikselise ilmaga. Ära töötle õli sisaldavate toodetega enne või pärast Effector’iga töötlemist, sest see võib jätta viljadele laigud. Ära sega õli sisaldavate toodetega või leeliste toodetega (lubi). 

Vee kogus 200-1000 l/ha
Toimeaine ditianoon 700 g/ha
Pakend 5 kg, vees dispergeeruvad graanulid
Tootja BASF Agro