Goltix® 700 SC

Goltix 700 SC herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja mõnede üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suhkru-, sööda- ja söögipeedil. 

Kasutusala on laiendatud väikese kasvupinnaga kultuurile: harilikule kuusele puukoolides. Harilikule kuusele kasutamise puhul vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja. 

Toime

Goltix 700 SC mõjub umbrohtudele lehtede ja juurte kaudu. Mida huumusrikkam on muld, seda väiksem on preparaadi mõju mulla kaudu.

Kasutamisjuhend

Goltix annab pritsimisel parima tulemuse, kui teda kasutada umbrohtude idulehe faasis, eriti tähtis on varane pritsimine huumusrikastel orgaanilistel muldadel.

Peedid

Goltix'it kasutatakse vastavalt vajadusele: suhkru-, sööda- ja söögipeedil kuni 4 korda. Maksimaalselt on lubatud kasutada ühe hooaja kohta 3 l/ha (2,1 kg metamitrooni/ha).  Tööoode on 1 päev. Veekulu: 200 - 400 l/ha.

Kultuur Kulunorm, l/ha Pritsimiste arv Pritsimise aeg
Suhkrupeet, söödapeet 0,5 - 1,5 max 4

Esimene pritsimine tehakse siis, kui esimesed umbrohud on idulehtede faasis, sõltumata suhkru- või söödapeedi arengufaasist. 

Teine, kolmas ja neljas pritsimine tehakse mitte varem  kui 7 - 10 päeva peale eelmist pritsimist, kui uued umbrohud on idulehtede faasis.

SÖÖGIpeet 0,75 - 1,5 max 4 Pritsitakse siis, kui söögipeedil on 2 pärislehte. Parim mõju umbrohtudele, millel on ilmunud 2 - 4 lehte. Kui peedi seemikud on nõrgad, siis on parem oodata, kuni need on muutunud tugevamateks.

Dekoratiivsed kuuseseemikud​: pritsitakse kuni 3 korda kasvuperioodil, kulunorm 1,0 l/ha. Pritsimiste vahele peab jääma vähemalt 7 päeva. Pritsimise aeg on aprill-mai ja august-oktoober.

 

Vee kogus 200-400 l/ha, sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine metamitroon 700 g/l
Pakend 5 l, suspensioonikontsentraat
Tootja Adama