Proman

Selektiivne tärkamiseelne herbitsiid laialeheliste ja üheaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil.

Toime

Toode imendub peamiselt juurte kaudu. Liikudes akropetaalselt (tipu suunas) kogu taimesse, takistab Proman umbrohtudes fotosünteesi.

Pritsides enne umbrohtude tärkamist on:

Efektiivsus >90% järgmiste umbrohtude puhul: valge hanemalts, verev iminõges, harilik kesalill, murunurmikas, vesihein, põldkannike.

Efektiivsus 70-90 % järgmiste umbrohtude puhul: harilik hiirekõrv, erilehine linnurohi, kassitapp, harilik kirburohi, harilik ristirohi, must maavits, põld-litterhein, põldsinep, kahar kirburohi, harilik punand.

Efektiivsus 40-70%: roomav madar.

Kasutamisjuhend

Proman´i kulunorm on 2 l/ha. Pritsitakse enne kultuuri tärkamist (BBCH 00-09). Lubatud pritsida maksimaalselt üks kord aastas.

Põld peab olema pritsimise ajaks täielikult haritud. Mulla niiskus parandab toote efektiivsust.

Kasutuspiirang: kõrvaliste isikute ja elanike kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist 10 m elurajoonidest ja avalikest kohtadest, teedest ja avalikest asutustest.

Paagisegud
Konsulteerida Belchim Crop Protection-ga enne paagisegu valmistamist märgajate või teiste pestitsiididega. Paagisegude valmistamine peab olema vastavuses juhenditega ja järgima hea põllumajandustava reegleid.

Vee kogus 200 l vett/ha.
Toimeaine metobromuroon 500 g/l
Pakend 10 l, suspensioonikontsentraat
Tootja Belchim Crop Protection NV/SA