Metric

Metric on tärkamiseelne herbitsiid üheaastaste umbrohtude tõrjeks kartulil ja sojaoal. 

Toime

Metric on herbitsiid, mida kasutatakse kõikidel kartuli- ja sojaoa sortidel. Metric on mõeldud pritsimiseks enne kultuuri tärkamist. Metricuga pritsitakse võimalikult kohe pärast kultuuri külvamist või mahapanekut ja enne kultuuri ning umbrohu tärkamist. Samaaegselt pritsimisega tärganud kultuur võib saada tugevalt kahjustada. Eriti tuleb vältida pritsimislahuse sattumist mittesiht-kultuuridele väljaspool pritsitavat ala.

Pritsides enne umbrohtude tärkamist niiskele, tihendatud ja ilma mullakamakateta pinnasele, on Metricu suhtes tundlikud järgmised umbrohud: rebasesaba, täht-kukehirss, murunurmikas, pujuleheline ambrosia, kreeka rebashein, harilik malts, harilik hiirekõrv, rukkilill, valge hanemalts, punane hanemalts, harilik ogaõun, harilik punand, roomav madar, punand, seljarohi, konnatatar, põldrõigas, põldsinep, vesihein, raudnõges ja põldkannike.

Kasutamisjuhend

Metric’ut mitte kasutada liivastel või väga kergetel muldadel. Mitte kasutada muldadel huumusesisaldusega üle 5%. Metric on mõeldud kasutamiseks üksnes kartuli- ja sojaoa sortidel.

Kartul ja sojauba

Metric’u kulunorm on 1,5 l/ha. Maksimaalne pritsimiskordade arv on 1 kord aastas kultuuri kohta. Ooteaeg 72 päeva. 


Pritsimise meelespea

  • Toote paremaks lahustuvuseks vees on soovitatav kasutada vett temperatuuril +5 kraadi ja rohkem.
  • Enne pritsimist tõsta toote kanistrid külmast laoruumist soojenema.
  • Vee pH peaks olema vahemikus 5,5-6,5.
  • Kui vesi on kare, siis kasutada veepehmendajat, kuna kare vesi võib vähendada Metric'u lahustuvust.
  • Soovitatav kasutada lehvik- või lisaõhuga pihusteid.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine klomasoon 60 g/l ja metribusiin 233 g/l
Pakend 5 l, ZC –kapselsuspensiooni ja suspensioonikontsentraadi segu
Tootja Belchim Crop Protection