Lentagran WP

Lentagran WP on lehtede kaudu mõjuv kontaktne valiva toimega herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks sibula, talisibula, porrulaugu, pesasibula, küüslaugu, brokoli, peakapsa, lillkapsa, rooskapsa, spargli, kähara peakapsa, lehtkapsa, nuikapsa ja söödakapsa,  herne (rohelisena koristatav) ja herne (täisküpsena koristatav) põldudel. 

Toime

Lentagran WP toime on tõhusam siis, kui umbrohi on veel väike ja  heas kasvujõus.  Parem umbrohutõrje tulemus saadakse siis, kui pritsitakse kuivi taimi ja õhutemperatuur on üle 10°C. Umbrohi hakkab närbuma umbes 5 – 10 ööpäeva möödumisel pritsimisest.

Hea mõju: hanemalts, iminõges ja virn.
Rahuldav mõju: kesalill, põldharakalatv, põldkannike ja vesihein.
Nõrk mõju või mõju puudub: nurmikad.
Lentagran tõrjub ka mõningaid lühiealisi kõrrelisi umbrohtusid.

Kasutamisjuhend

Kõige sobivam aeg pritsimiseks on hommikul. Toode on vihmakindel juba 1–2 tundi pärast pritsimist. 

Kultuur

Ühekordsel pritsimisel kulunorm, kg/ha

Jaotatud pritsimisel minimaalne ühekordne kulunorm kg/ha

Maksimaalne kogus kultuurile kasvuperioodi kohta, kg/ha

Pritsimiskordade arv Pritsimise aeg  Ooteaeg, p

Peakapsas, Brüsseli kapsas (ehk rooskapsas), lehtkapsas, kähar peakapsas (ehk savoia kapsas)

2,0 0,5 2,0 Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.

Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või  kultuuri 4 lehe faasist kuni  6 lehe faasini. Kasvufaasis 14-16.

42
Brokoli (ehk spargelkapsas), lillkapsas 1,0 0,5 2,0 Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.

Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või  kultuuri 4 lehe faasist kuni  6 lehe faasini. Kasvufaasis 14-16.

42
Söödakapsas 2,0 0,5 2,0 Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.

Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või  kultuuri 4 lehe faasist kuni  6 lehe faasini. Kasvufaasis 14-16.

42

Sibul (seemnest või tippsibulast), šalottsibul  (seemnest, tippsibulast)

1,0 0,5 2,0 Jaotatud pritsimisel kuni 3 pritsimist.

Pritsimist alustada, kui kultuuril on 1. leht selgelt nähtav kuni kultuuri 4. lehe faasini. Kasvufaasis 11-14.

56
Talisibul 1,0 0,5 2,0

Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist

Pärast tärkamist, kui kultuuril on kolmas leht selgelt nähtav (>3 cm). 

28
Porru 2,0 0,5 2,0 Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimast. Pärast istutamist, kui kultuuril on kolmas leht
selgelt nähtav (>3 cm).
28
Küüslauk   2,0 0,5 2,0

Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.

Pärast mahapanekut, kui kultuuril on kolmas leht selgelt nähtav (>3 cm).

56
Nuikapsas 2,0 0,5 2,0

Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.

Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või kasvufaasis 14-16.

42
Spargel 2,0 - 2,0 1 pritsimine.

1) Enne tärkamist
2) Vastavalt lehemassile pärast saagikoristust.

-
Äsja istutatud spargel 1,0 0,5 2,0 Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist. Kasutada alates kasvufaasist 21. -

Hernes (rohelisena/
täisküpsena koristatav)

0,75-1 0,5 1,0 1 või jaotatud pritsimine kuni 2 korda.  1 kasutuskord (BBCH 13- 16) kulunormiga 0,75-1 kg/ha . 2 kasutuskorda kulunormiga 2x0,5 kg/ha (BBCH 11-16 7-10 päevase intervalliga). -
Vee kogus 200-400 l/ha, sõltuvalt taimede ja umbrohu suurusest
Toimeaine püridaat 450 g/kg
Pakend 1 kg, märguv pulber
Tootja Belchim Crop Protection