Antibiootikumiravi kinnisperioodil

Antibiootikumiravi kinnisperioodil ja soovitused karja kinnisperioodiaegse töökorralduse suunamiseks

Piret Kalmus. Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Lehmade kinnisperioodiaegne ravi on suunatud:

 1. Udaras olevate haigustekitajate elimineerimisele- kasutame kinnisperioodiaegset antibiootikumiravi
 2. Nakkusvaba udara kaitsmine keskkonnast tulevate bakterite eest kogu kinnisperioodi vältel - nisasisene vismutnitraat (näit. Orbseal)
 3. Kinnisperioodi lõpus udarasse tungivate haigustekitajate vältimiseks - Orbeseal

Kaks meetodi:

 1. Kõikide karjas olevate lehmade kinnisperioodiaegne antibiootikumiravi (+ Orbeseal)
 2. Valikuline kinnisperioodiaegne antibiootikumiravi (+ Orbeseal kõikidele loomadele)

Kõikide lehmade nisasisene antibakteriaalne ravi kinnijätmisel on vajalik, kui:

 1. jõudluskontrollis (JKK) määratud karja somaatiliste rakkude arv (SRA) üle 200 000 raku ml-s
 2. üle nelja kliinilise mastiidijuhu 100 lehma kohta aastas
 3. nakatunud udaraveerandite osakaal on üle 15%
 4. karjas on levinud nakkavad udarapõletiku haigustekitajad (S. aureus, Str. agalactiae, mükoplasmad).

Valikulist kinnisperioodiaegset ravi saab teha karjas, kus:

 1. JKK SRA on alla 200000 raku ml-s
 2. nakatunud udaraveerandite osakaal on alla 15%
 3. karjas ei ole diagnoositud S. aureus, Str. agalactiae, mükoplasmade põhjustatud udarainfektsioone.

Kinnisperioodiaegset ravi tuleb kasutada:

 1. laktatsiooniaegne SRA on ületanud 200000 rakku/ ml
 2. kliinilise mastiidijuht laktatsiooni jooksul
 3. bakterioloogiline diagnoos enne kinnijätmist kinnitab udarapatogeenide olemasolu

Vältimaks karjas nakkuste levikut tuleb väga kõrge SRAga ning madala toodanguga loomad varem kinni jätta.