Silo tootmise riskide maandamine

AUTORITEST Artikli on kirjutanud Baltic Agro loomakasvatustiimi juht Tiina Meikar ja loomakasvatustarvikute müügiesindaja Kusti Aavik.

Selle aasta esimese niite rohusilo on paljudel piimatootjatel juba tehtud. Jahe ja kuiv kevad ning lisaks öökülmad jätsid tugeva jälje rohumaade saagikusele. Piirkonniti erines rohumassi saagikus väga palju, rohkem tonne ühelt hektarilt andsid erinevad lutsernisegud ja hästi väetatud kõrreliste-ristikutega rohumaad.


Rohumaade uuendamine on oluline

Keskmisena jäi saak väga kesiseks, paljudel juhtudel kogusid tootjad vaid veerandi planeeritavast söödakogusest. Selgelt on näha rohumaade uuendamise tähtsus, kuna valdav osa massi tuli lühiajalistelt või hea agrotehnikaga püsirohumaadelt. Põuane kasvuperiood näitab hästi korralike rohumaade olulisust loomakasvatajatel. Hea saagiga aastad on viinud rohumaade osakaalu vähendamisele ja teravilja osakaalu suurendamisele, seejuures on ära unustatud põua tõttu võimalik suur saagikadu rohusöödas.

MaisisiloÖised, alla nulli, temperatuurid on liiga teinud ka maisitaimedele, paljudel põldudel taimed küll taastuvad, kuid see kõik võtab aega. Öökülma mõju on näha üle Eesti, sõltuvalt asukohast oli kahjustatud taimede osakaal muutuv. Hoiame pöidlaid, et sügis on pikk ja soe, et mais jõuaks piisavalt kasvada ning kuivainesisaldus optimaalseks muutuda. 

Oluline on, et maisi tõlvik jõuaks tera vahaküpsuse faasi, saavutamaks hea tärklisesisalduse silos.

Kindlustamaks loomadele terveks hooajaks ninaesine, on vaja mõelda alternatiivsetele silokultuuridele. Täna võivad õnnelikult naeratada need, kes silotegemise eesmärgil hernest külvasid või talirukkist silo tegid. Loomakasvatajatel tasub suhelda naabritega, kellel on külvatud hernest. Teraherne sortidest on võimalik koristada hea toiteväärtusega silo. Hernesilo on väärt sööt lüpsiloomade ratsioonis, eriti kui on kasutusel ka maisisilo. Samuti on teraviljakasvatajaid, kellel on külvikorras põldheina segud, mida on samuti võimalik kasutada silo tootmiseks. 

Üks soovitus on mõelda ka tervikkoristatud teraviljasilole, et kindlustada silo järgnevateks kuudeks.

 


Tervikkoristatud teraviljasilo kuivaine ja tärklise saak ühelt hektarilt võib ületada ebasobival aastal kogutava maisi kuivaine ja tärklise saaki.

Taliviljade külvipind on täna Eestis rekordiline, seega on loomapidajatel võimalus osa taliviljadest siloks teha, et vältida tulenevat söödanappust. Selle aasta kevade eripärast tingitud olukorras ei tohiks siiski ära põlata ka suvivilju. 

Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis valminud ja kaitstud doktoritöö võtab kokku nelja kasteaasta tulemused, mis on esitatud kokkuvõtlikult tabelis 1. Katsetes olid suvivili oder ja talivili rukis. Kõik teraviljad koristati kahel vegetatsiooniperioodil, kas piimküpsuse (PK) või vahaküpsuse (VK) faasis.

näitaja

ODER   TRITIKALE   RUKIS  
  PK VK PK VK PK VK
Kuivaine 6401 9058 10191 12900 12326 13493
tärklis, g/kg kuivaines 13 210 26 202 51 216
kuivaine seeduvus, % 74,3 75,3 80,0 79,0 71,3 68,0

Tabel 1. Tervikkoristatud teravilja saak kg/hektarilt (J. Wallsten, 2008)

Tervikkoristatud teraviljad tuleks koristada vahaküpsuse perioodil, mil kuivaine ja tärklise saak on kõrged ja kuivaine seeduvus pole veel hakanud oluliselt langema.

Optimaalsest koristusajast tuleb kinni pidada, sest vegetatsiooniperioodi arenedes väheneb kiiresti orgaanilise aine seeduvus, suureneb terade varisemise oht koristamisel ning üleküpsenud terad ei seedu seedekulglas. Kõik see vähendab tervikkoristatud teravilja toiteväärtust loomasöödana.


Silo kvaliteedi kindlustamine

Kindlustamaks sileerimise kvaliteeti, vali õige silokindlustuslisand.

AIV 2000 Plus Na - keemiline silokindlustuslisand, mis tagab kindla kvaliteeti.

AIV 2000 Plus Na sisaldab suuremas koguses sipelghapet ja propioonhapet, naatriumformiaati ning naatriumbensoaati. Suur sipelghappe sisaldus kiirendab efektiivselt ja kiiresti pH alanemist. Propioonhape ja naatriumbensoaat pärsivad hallitus- ja pärmseente kasvu, parandavad silo aeroobset stabiilsust. Naatriumformiaat on antibakteriaalse toimega, aitab parandada silo fermentatsiooni kvaliteeti.

Magniva Platinum 3 - bioloogiline silokindlustuslisand, mis kindlustab kiire sileerumise ning väga hea avamisjärgse stabiilsuse.

Valitud piimhappebakterid on kiire arengu ja tugeva toimega, fermentatsiooniprotsessi juhtimine, sh pärmide kasvu peatamine, on kindlustatud. Aeroobse stabiilsuse pärast avamist kindlustab Lactobacillus Buchneri bakter. Koostis: L. hilgardii CNCM I-4785, L. buchneri NCIMB 40788, P. pentosaceus NCIMB 12455 + ensüümid.

 

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

Magniva Platinum 3

Magniva Platinum 3 on mõeldud Eestimaa rasketesse oludesse, kasutamiseks kõrreliste ja liblikõielisterikkale rohumassile.

Generic placeholder image

AIV 2000 Plus Na silolisand

AIV 2000 Plus Na on happepõhine silokonservant, mis sobib kasutamiseks erinevates koristustingimustes: vihma, madalate temperatuuride, aga ka põua korral.

Prev Next