Mida näitab villisesilo analüüs?

Vilisesilo saab koristada laias koristusaknas. See annab võimaluse koristada vastavalt silovajadusele kas kevadel enne esimest niidet massi saamiseks või peale esimest niidet puuduoleva silokoguse katmiseks. Sõltuvalt taime arengufaasist võivad näitajad kogutud silo analüüsis olla varieeruvad.


Alljärgnevalt on villisesilo näidisanalüüs, mis on koristatud eesmärgiga saada võimalikult hea energiasisaldus ja kiu seeduvus.

 

ÜHIK VÄÄRTUS
KUIVAINE KA % KA 38-42
toorproteiin % KA 6-10
D-väärtus % >65
METABOliseeruv energia MJ/kg KA 9.5-10.5
pH   4
Ammoniaak % KA <5
Tuhk % KA <8
tärklis % KA 25-30
neutraalkiud (NDF) % KA 40-45
happekiud (ADF) % KA 20-25
ligniin g/kg KA 40-50
piimhape g/kg KA 45-100
äädikhape g/kg KA 15-30
VÕIHAPE g/kg KA <1

Kas selline analüüs on hea või halb ning mida need väärtused näitavad?


Kuivaine

Kuivainet saab seostada taime arengufaasiga, mida küpsenum on taim, seda kõrgem on kuivaine. Madalama kuivainega silos on üldiselt madalam ka tärklisesisaldus ja seeläbi ka madalam energiasisaldus. Hilises faasis, kus kuivaine on kõrgem võib koristusel tekkida oht alatallamise tekkeks.Taime vars on puitunud ning selles olev õhk ei pruugi väljuda, ning see võib muuta silo hilisemal söötmisel ebastabiilseks. Lisaks on sellise silo seeduvus kehvem.

Toorproteiin

Vilisesilo ei koristata proteiini saamise eesmärgil. Seega võime näha vilisesilos küllaltki madalaid proteiinisisaldusi, võrreldes näiteks rohusiloga. 

pH

Silo pH on oluline kiiresti alla tuua, peatamaks silo valekäärimist soodustavate organismide elustegevus. Samuti peab pH jääma stabiilseks silo hilisemal avamisel söötmiseks, muidu tekib oht silo toiteväärtuse kadumisele läbi soojenemise ning silo roiskumisele läbi soovimatute pärm – ja hallitusseente arengule. Seetõttu on oluline kasutada ka vilisesilos silokindlustuslisandit, loomaks eelisolukord soovitud mitte soovimatutele bakteritele.

Ammoniaak

Kõrge ammoniaagisisaldus on selgeks märgiks, et silos on toimunud proteolüüs ehk proteiini lagunemine. See võib tuleneda enterobakterite ja klostriidide arengust silos ja näidata massi võimaliku saastumist mullaga.

Tuhk

Kõrge tuhasisaldus näitab, et silo on saastunud mullaga. Mullas on suur hulk erinevaid baktereid, kelle hulgas on palju silo tegemise seisukohalt ebasoovitavaid baktereid. Suures koguses võivad nad viia silo kvaliteedi languse ja roiskumiseni.

Tärklis

Vilisesilos on enamasti eesmärgiks saada võimalikult hea tärklisesisaldus, saavutamaks võimalikult hea energiasisaldus loomadele. Kui tärklise sisaldus on madal siis võib see viia ratsiooni energiadefitsiiti, kuna loomad küll söövad kuivainet, kuid ei saa sealt vajaminevaid toitaineid.

Happekiud (ADF) ja ligniin

Kiud ja selle fraktsioonid näitavad eelkõige taime arengustaadiumit. Kui kiusisaldus on madal, tähendab see, et silos on tõenäoliselt vähem tärklist ja seega ei ole see energia mõistes nii väärtuslik sööt. Seevastu aga kõrge kiu, sealhulgas ligniini sisaldus tähendab, et silo on kehvema kiu seeduvusega. 


Silos olevate hapete profiil

Piimhape tekib silosse piimhappe bakterite elutegevuse tagajärjena. See langetab silo pH taset, peatades ebasoodsate bakterite elutegevuse. Mida kiiremini toimub sileerumise protsess, seda kiiremini peatatakse kahjulike bakterite tegevus. Heas silos on piimhappe sisaldus alla 100g ühes kuivaine kilos.

Äädikhape tekib silosse tänu heterofermentatiivsete piimhappe bakteritele, kes muudavad osa piimhappest äädikhappeks. Kõrgema kuivaine ja energiasisaldusega silos on eriti oluline jälgida, et silo sileeritakse kasutades silolisandit, mis soodustab äädikhappe tekkimist, et vältida silo hilisemat kuumenemist avamisel. Heas silos on äädikhappe sisaldus alla 30g ühes kuivaine kilos.

Optimaalne hapete profiil võiks olla 3 ühikut piimhapet 1 ühiku äädikhappe kohta.

Silos esinev võihape näitab probleeme sileerumisajal. Võihapet toodavad silosse klostriidiabakterite erinevad tüved, mis suudavad seal ellu jääda, kui silo pH ei lange piisavalt ruttu või piisavalt madalale. Kuna võihape on piimhappest lahjem, siis ei saavuta silo soovitud pH taset ja silo jääb ebakvaliteetne. Samuti väheneb silos olevate piimhappe bakterite ja suhkrute sisaldus.

Toorproteiin, tärklis, tuhk, NDF, ADF ja ligniin on näitajad, mis kõnelevad siloks tehtud taimestiku kvaliteedist. pH, ammoniaagisisaldus, piim-, äädik- ja võihape näitavad fermentatsioonikvaliteeti.

Hea loomakasvataja - võta ühendust Baltic Agro loomakasvatusmeeskonnaga, et arutleda siloanalüüside näitajate üle. Saadame siloproove analüüsimiseks nii Eesti kui ka Euroopa laboritesse.

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

AIV silokindlustuslisand

AIV silokindlustuslisandite kasutamisel on väga palju eeliseid, mida on aastate vältel tõestatud paljude teadusuuringutega ja mida kinnitavad ka loomakasvatajate kogemused.

Generic placeholder image

Stabilizer TMR Plus

Stabilizer TMR Plus on lisand söödasegu kuumenemise vältimiseks. Kuumenemine vähendab sööda toiteväärtust ja halvendab maitseomadusi, vähendades söömust ja toodangut.

Prev Next