Keemilised silokindlustuslisandid

Miks kasutada AIV keemilisi lisandeid?

AIV logo1920. aastatel töötati Soomes A.I. Virtaneni poolt välja hapetel baseeruv silokindlustuslisand, mis aitas sileerimisel toitaineid efektiivsemalt säilitada. Arendustöö käigus on mineraalhapped asendatud orgaaniliste hapete ja nende segudega.

AIV silokindlustuslisandite kasutamisel on väga palju eeliseid, mida on aastate vältel tõestatud paljude teadusuuringutega ja mida kinnitavad ka loomakasvatajate kogemused.

Oluline on õige doseerimine ning investeering AIV silokindlustuslisanditesse tasub mitmekordselt ära.


AIV toodete eelised

  • AIV tooted on usaldusväärsed ja tõhusad erinevates ilmastikutingimustes: võimaldavad koristada rohumassi ka madala kuivainesisalduse juures. Rasked ilmastikutingimused on põhjuseks, mille puhul on soovitatav kasutada happepõhiseid kindlustuslisandeid. Madalal välistemperatuuril ei pruugi bioloogilistes kindlustuslisandites olevad bakterid olla piisavalt aktiivsed kvaliteetse silo saamiseks.
  • Sileerimise käigus tekkinud toitainete kaod vähenevad. Silo fermenteerimisprotsessi juhivad ja piiravad AIV happed, seega ei lähe suhkrud, valgud ega toitained kaduma, vaid jäävad loomadele tarbimiseks alles.
  • Pärast siloaugu avamist on kvaliteetne silo ilma kadudeta. Tänu silo madalale kahjulike mikroorganismide sisaldusele on selle aeroobne stabiilsus hea. Kuumenemine rikub sööta ning kaotab suure hulga väärtuslikke toitaineid.
  • AIV-ga valmistatud silode söömus on kuni 10% suurem. Silos on säilinud enam suhkruid, selle energiasisaldus on suurem ning lõhn meeldivam. Kõik see avaldub suuremas piimatoodangus.
  • Piima kvaliteet paraneb: AIV suurendab valkude ja rasva kontsentratsiooni ning vähendab võihappebakterite vohamise riski. Katsetega on tõestatud, et AIV kindlustuslisandeid kasutades on piima valgusisaldus 10% suurem kui kindlustuslisandideta silo puhul või bioloogilisi kindlustuslisandeid kasutades.
  • Silo tegemine on väiksemate riskidega ning võimaldab säästa sööda- ja tööjõukuludelt.

Valides AIV lisandid, teeb piimatootja teadliku otsuse sileerimise õnnestumiseks ilma riskide ja kadudeta.

AIV kindlustuslisandite kasutamine annab kindlustunde kogu sileerimisprotsessis. Lisaks ka parema söömuse, mistõttu on majanduslik kasu märkimisväärne. Lisaks loetletud eelistele paraneb loomade tervis ning lisandub kulude kokkuhoid söödakulude vähenemise arvelt.


Miks on AIV tooted tõhusad ja usaldusväärsed?

AIV tootevalikust leiab parima lahenduse silo tootmiseks nii piima- kui ka lihakarjale. AIV tooted toimivad tõhusalt silo tootmise kõigis etappides, alates saagi koristamisest põllul kuni söötmiseni.

Sipelghappe kõrge kontsentratsioon AIV toodetes langetab sileerimisprotsessi alguses kiiresti silo pH-d. See toetab piimhappelist käärimist ning takistab kahjulike bakterite kasvu silos, ennetades nii fermentatsiooni protsessi.

Toitainete kadu ja valkude lagunemist aitab vältida pH kiire langus. Õige pH tagab piiratud fermentatsiooni ja takistab kontrollimatute protsesside teket. Selle tulemusena on energiakadu minimaalne ja väheneb ka nende hapete hulk, mis mõjuvad negatiivselt seedimisele.

AIV tooted on välja töötatud erinevatele haljasmassidele ning kõikidele masinatüüpidele. Lisaks sipelghappele sisaldavad propioonhapet, naatriumformiaati ja naatriumbensonaati. Sipelghape takistab bakterite vohamist, propioonhape takistab hallituse ja pärmseente teket. AIV koos propioonhappega ennetab silo aeroobset riknemist enne siloaugu sulgemist ja pärast selle avamist.

AIV toodetega töödeldud silo on hügieeniline ja kvaliteetne ning heade maitseomadustega. Naatriumformiaatsoolad tagavad loomadele täiendava naatriumikoguse.

Toodete koostis

  AIV 2 Plus Na AIV 2000 Plus Na AIV Pro NC Propcorn Plus
Sipelghape 76% 49%    
Naatriumformiaat 5,5% 15% 25%  
Propioonhape   10% 11% 94,1%
Naatriumbensoaat   2% 1,6%  
Ammooniumpropionaat       5,4%
Vesi 19% 24% 29% < 0,7%
Tihedus* 1,217 1,232 1,266 1,009

*Tihedus - 20 °C, g/ml või g/cm3