Miks teha siloanalüüse?

Siloanalüüside tegemise peamine põhjus on teadlik söötmine tootmise eesmärkide saavutamiseks: olgu sooviks siis kvaliteetne liha, piim või ka aretusloomade tootmine. Vaid kõhutunde põhjal söötmise ja pidamise korral on edu juhuslik, kuid teadlik tegevus toob alati paremaid tulemusi.


Peamiselt on vaja teada kuivaine- ja toitainete sisaldust ning käärimise kvaliteeti

Miks on kuivaine oluline? Et teaksime toitainete vajaduse täitmiseks vajalikku sööda kogust. Ühes kilos (naturaalkaalus) madala kuivainega ja ühes kilos kõrge kuivainega silos on erinev kogus toitaineid. Seega sõltub kuivainesisaldusest see, kui palju naturaalkaalus silo peab andma, et looma toitainete vajadus katta.

Miks tahame teada toitainete sisaldust? Selleks, et saaksime saavutada tootmises seatud eesmärke võimalikult ökonoomselt ja nii, et loom ei jääks toitainete vaegusesse ega saaks neid samas ka liialt. Kuivainesisaldust ja toiteväärtust teades saame söötmist teadlikult reguleerida. Õige söötmisega välditakse paljude terviseprobleemide tekkimist ja tagatakse head sigimistulemused. 

Miks on aga tähtis omada ülevaadet käärimise kvaliteedist? Mida kiiremini on käärimisega silo pH alla läinud, seda vähem toitaineid käärimise käigus kaduma läheb. Valekäärimine on suur oht looma tervisele ja selle kaudu ka farmi majanduslikele tulemustele.


Siloanalüüsid aitavad saavutada suuremaid eesmärke

Toiteväärtuse ja silohapete andmed on aluseks edaspidiste suuremate eesmärkide seadmisel ja saavutamisel: näiteks järgmise söödavarumise hooaja planeerimisel. Siloanalüüsid annavad vastused küsimustele:

  • mis taimikut kasutada;
  • mida silo valmistamisel teisiti teha;
  • kas on vaja saavutada muutust kvaliteedis või toiteväärtuses.

Hea loomakasvataja - võta ühendust Baltic Agro loomakasvatusmeeskonnaga, et arutleda siloanalüüside näitajate üle. Saadame siloproove analüüsimiseks nii Eesti kui ka Euroopa laboritesse.