Maisisilo ratsioonis

Õigesti valmistatud maisisilo on tänu kõrgele energia ja tärklise sisaldusele ning heale seeduvusele lüpsilehmadele hea sööt.

Maisisilo ratsioonis

Hea toitainete seeduvusega maisisilo optimaalne sileerimise aeg on 60 päeva, mitte 30 päeva nagu rohusilode puhul. Lühema sileerimise ajaga jõuab silo stabiliseeruda, kuid tärklise ja proteiini seeduvus jääb madalaks. Mida kõrgem on maisi kuivainesisaldus koristamisel, seda pikem peab olema sileerimise aeg. 

Maisisilo lisamine ratsiooni võimaldab vähendada teravilja osakaalu söötmisel. Samas tuleb maisisilo söötmisel pöörata tähelepanu selle madalale proteiini- ja kaltsiumisisaldusele, suurele puhverdusvõimele ja efektiivse kiu vähesusele. Mäletsemise soodustamiseks peaks ratsioon kindlasti sisaldama heina või põhku.

Vähese proteiinisisalduse tõttu tuleb kasutada rohkem proteiinsöötasid, kuid ka sel juhul võib puudu jääda vatsas lõhustuvast proteiinist. Seda, kas söödaratsioonis on vatsabakteritele kättesaadav energia ja proteiin tasakaalus, näitab vatsa proteiinibilanss (VPB). Mikroobse proteiini sünteesi maksimeerimiseks ja vatsas toimuvate hüdrolüüsi- ja sünteesiprotsesside optimeerimiseks peaks VPB olema 0.

Kuna maisisilo on kaltsiumivaene, tuleb reeglina ka kaltsiumit täiendavalt ratsiooni lisada.

Vatsa proteiinibilansi tasakaalustamiseks ratsioonis saab kasutada uureat (karbamiidi), mis täielikult vatsas lõhustub ja on vatsabakteritele kiirelt ja hästi kättesaadavaks lämmastikuallikaks. Uureat lisatakse ratsiooni ainult vastavalt vajadusele ning söödetakse kas jõusööda, täisratsioonilise segasööda või osaratsioonilise segasööda koostises. Uurea söötmisel peab arvestama, et see ei sisalda metaboliseeruvat proteiini, kogu uurea proteiin on vatsas lõhustuv ning seda saavad kasutada ainult vatsabakterid.

Baltic Agro tootevalikus on täiendsöödad, mis sisaldavad nii uureat kui kaltsiumit suhtega 80:20. Vilomixi söödakarbamiid sisaldab kuivaines 2305 g vatsas lõhustuvat proteiini ja 13 g kaltsiumit. Lisamismäär 30-200 g, arvestatakse kuni 25 g karbamiidi looma 100 kg kehakaalu kohta, eelkõige sõltuvalt ratsiooni vajadusest.

Vaata veel