Üleminekuperioodi söötmine

Üleminekuperioodi söötmine on kõige keerulisem etapp kogu laktatsioonitsükli jooksul. Selle õnnestumisest sõltub kogu laktatsiooni toodang, tiinestumine ja lehmade karjas püsimine. Sellel perioodil on lehmade söömus madal, kuid kõigi toitainete vajadus suur, st ratsioon peab olema hästi kontsentreeritud. See on periood, mil tuleb olla kokkuhoiuga eriti ettevaatlik.

Söötmissoovitused

Enamasti taanduvad üleminekuperioodi terviseprobleemid siiski rasvadega seotud ainevahetushaigustele, varurasvade intensiivsele kasutamisele, vähesele söömusele ja sellest tingitud probleemidele. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata neile söötmisvõtetele, mis aitavad reguleerida lehmade õiget poegimisaegset toitumust ega nõua lisaressursse.

Kinnisperioodil on majanduslikult otstarbekas kasutada kahte erinevat mineraalsöödasegu. Poegimiseelse perioodi mineraalsööt peaks olema kontsentreeritum, sisaldama enam mitmeid mineraalelemente ja vitamiine. Baltic Agro soovitab kinnisperioodi alguses mineraalsööta Vilomin Baasmineraal kinnislehmale, kolm nädalat enne poegimist kasutada ViloMin Gold Vitality.

Ostusöötade maksumusest moodustavad olulise osa proteiinsöödad, seepärast on arusaadavalt just nende optimaalne kasutamine päevakorral. Peame teadma, et uuslüpsiperioodil (esimesed 2-3 laktatsioonikuud) sõltub lehmade piimatoodang ratsiooni proteiinisisaldusest enam kui energiasisaldusest. Seepärast väheneb proteiinsööda kokkuhoiu korral lehmade piimatoodang, kuid lehma tervisele ja tiinestumisele see märkimisväärset mõju ei avalda. Küll aga soodustab ratsiooni madal proteiinisisaldus lehmade liigset rasvumist ja sellega seotud ainevahetusprobleeme uuslüpsiperioodil.


Kuidas meelitada lehmad peale poegimist hästi sööma ja kuidas vähendada kehavarude kasutamise intensiivsust laktatsiooni algul?

Kindlasti on siin esmatähtis koresööda (loe: silo) kvaliteet. Suure kuivainesisaldusega, heade fermentatsiooninäitajatega silo tuleks kasutada just nende lehmade söödaratsioonis. Lehmade sööma meelitamiseks on asjakohased mitmesugused poegimisjärgsed elektrolüüdilahused, propüleenglükool, energiajoogid (Agrovit Aftercalving) jne. Kuna söömus on laktatsiooni algul väike, tuleb hoolitseda selle eest, et loomade mineraalelementide ja vitamiinide tarve saaks kindlasti kaetud mineraalsöötadega.

Juhul kui valmistatakse üks ratsioon kõikidele lüpsilehmadele või suuremale osale lehmadest, ei pruugi vastpoeginud loomad vajalikku mineraalsööda kogust saada väiksema kuivaine söömuse tõttu. Spetsiaalset mineraalsööda segu reeglina vastpoeginutele vaja ei ole, kuid vajalik on arvestada selle kontsentratsiooniga täisratsioonilises segasöödas.