Söödarasvade assortii lüpsilehma taldrikul

Skandinaaviamaade piimaveisekasvatajad on viimastel aastatel eelistanud sööta Lipitec Glycofat kaltsiumseebi ja Bovi LM hüdrogeenitud rasva kombinatsiooni ning seeläbi saavutanud karja piimatoodangu suurenemise ja üldise tervisliku seisundi paranemise. 

AUTORITEST Artikli on kirjutanud Baltic Agro loomakasvatuse tiimi spetsialistid Tiina Meikar ja Katerina Reiska.

Piimaveised

Foto allikas: Canva.

Paljud edasimüüjad pakuvad väga laia valikut erinevaid kaitstud rasvasid. Kõik söödarasvade all turustatavad lisandid lubavad piimakarja kõrget tootlikkust, raudset tervist ja laitmatut söömust. Säärase pakkumiste mitmekesisuse juures on loomakasvatajal väga keeruline teha valikut ühe või teise toote kasuks. 

Söödarasv on üks olulisemaid energiaallikaid kõrge produktiivsusega piimaveistele, lisaks varustab see looma organismi ka vajalike rasvhapetega tiinestumiseks, südame-veresoonkonna toimimiseks ja laktatsiooni geneetilise potentsiaali realiseerimiseks.


Rasv - parim energiaallikas

Kuna lehmade kuivaine söömus on piiratud, tuleb igasse söödaratsiooni kuivaine kilogrammi mahutada võimalikult palju energiat. Kõige energiarikkamaks orgaaniliseks aineks söödaratsioonis on rasv, mis sisaldab 2,6 korda enam energiat kui tärklis. Energia kogus ratsioonis ei ole oluline mitte ainult laktatsiooni tipus, vaid peab olema piisav ka toodangu kestvuse säilitamiseks ja kehakonditsiooni toetamiseks pärast laktatsiooni tipp-perioodi.

Lüpsilehmade söödaratsiooni energiasisaldust saame suurendada vatsaseedet kahjustamata vaid vatsas kaitstud söödarasvade lisamisega ratsiooni.

Kui kõrgetoodangulise piimalehma põhiratsioonis tekib energiapuudus, on tulemuseks negatiivne energiabilanss ja organism hakkab kasutama enda kehavarusid. Kui kehavarud vähenevad liialt kiiresti, ei suuda lehm hoida kõrget toodangut ning samal ajal tiinestuda ja tiinust hoida.

Energia puudujääk paneb organismi kasutama sisemisi energiavarusid

 

Erinevates kaitstud söödarasvades sisalduvad rasvhapped on seotud piimatootmise, sigimise, kasvu ja tervise spetsiifiliste ainevahetusprotsessidega. Seetõttu on nende tegurite arvessevõtmine terviklikus ratsioonis hädavajalik, kui rasvade söötmise eesmärk on majandusliku kasumi realiseerimine. 

Kaitstud võrreldes kaitsmata rasv ratsioonis

Vatsas seeduvad rasvad

Ideaalne söödarasv on selline, millel on minimaalne negatiivne mõju kuivaine söömusele ja vatsaseedele, hea seeduvus ning õige rasvhapete tasakaal piimalehma tervise toeamiseks ja toodangu püsimiseks.


Kolme tüüpi söödarasvad

Kui küllastunud rasvhapped on oma loomult vatsabakteritele kahjutud, siis küllastumata rashvapped on vatsas aktiivsed. Vatsabakterid peavad nad küllastama ehk hüdrogeenima. See protsess nõuab aga looma organismilt väärtuslikku energiat. Kui küllastumata rasvhapete hulk ületab vatsabakterite võime neid küllastada, väheneb söömus ja piima rasvasisaldus langeb. Selline olukord on vatsabakteritele väga ohtlik, kuna kõige rohkem kannatavad just kiudainet lagundavad bakterid.

Rusikareegli järgi ei tohiks küllastumata rasvhapete hulk kõikide rasvhapete seast ületada 5%, juhul kui need ei ole kaitstud.

Selleks, et saavutada söödarasvas parim rasvhapete tasakaal ja kasutada maksimaalselt ära nende potentsiaali, tuleb rasvhapped muuta vatsainertseks ehk vatsa eest kaitstuks.

Piimalehmade söödalaval leiduvad kaitstud rasvad saab tinglikult jagada kolme rühma, millest igaüks on teatud määral nõutud. 

1. Küllastunud rasvhapped või turustatava nimega fraktsioneeritud rasvad

2. Kaltsiumseebid on kõige parema seeduvuse ning hinna ja kvaliteedi suhtega söödarasvad.

3. Hüdrogeenitud söödarasvad ehk tehislikult küllastatud rasvhapped võimaldavad sööta loomadele väga spetsiifilist rasvhapete profiili.

söödarasva tüüp

Kuidas on kaitstud? Põhilised rasvhapped Kuidas mõjutab?
Kaltsiumseep (nt Lipitec glycofat) Vatsas lahustumatu C16:0 palmitiinhape, C18:1 oleiinhape Kõrgem piimatoodang, viljakus
Küllastunud rasvhapped  Vatsast mööduv Tavaliselt üle 80%, palmitiinhape Kõrgem piima rasvasisaldus
Hüdrogeenitud (Nt Lipitec Bovi lm) Vatsast mööduv C16:0 palmitiinhape, C18:0 steariinhape Kõrgem piimatoodang, valgu- ja rasvasisaldus

Lipitec Glycofat kaltsiumseebi eelised on:

 • Koostisesse lisatud glütserool, mis parandab oluliselt toote maitset ja söömust

 • Glütserool aitab tõsta ka veresuhkru taset ja vähendada ketoosi tekkimise riski

 • Oleiinhape on suurepärane energiaallikas, mis parandab viljakust ja kehakonditsiooni

 • Palmitiinhape tõstab piimarasva sisaldust

 • Leevendab negatiivse energiabilansi sümptomeid ja sügavust

 • Hinna ja kvaliteedi suhe

Erinevate uurimistööde tulemustena on leitud, et kaltsiumseebis sisalduv oleiinhape tõstab lehmade viljakust ja parandab üldist kehakonditsiooni. Koostöös palmitiinhappega saavutatakse nii kõrgem piimatoodang kui ka üldiselt parema karja tervis.

Lipitec Bovi LM hüdrogeenitud söödarasva eelised on:

 • Kõrge energiasisaldusega taimne rasv

 • Tänu mono- ja diglütseriidile on steariinhape muudetud kergesti omastatavaks energiaallikaks

 • Tagab kõrgema piimatoodangu ja piima rasvasisalduse

 • Suurendab piimarasva sisaldust keskmiselt 0,3 protsendipunkti võrra

 • On ühtlase rasvhapete jaotusega, ei kahjusta vatsabaktereid ega vähenda söömust

Rasvhapete koguse tõstmise mõju piimatoodangule

Olukorras, kus kaltsiumseebi lisamismäär läheb liiga suureks, on soovitatav võtta kasutusele Bovi LM. Kõrge energiasisalduse tõttu on Bovi LM suurepärane söödarasv ka kõige tundlikumatele tipplehmadele. Bovi LM lisamisel ratsiooni tõuseb nii piimatoodang kui ka piima rasvasisaldus.

Palmitiinhape suurendab piima rasvasisaldust, kuid selle piiratud energia kättesaadavuse tõttu ei avalda see piimatootlikkusele ega viljakusele otsest mõju. Seepärast on soovituslik tõsta palmitiinhappe osakaalu alles laktatsiooni teises pooles, kui energiabilanss pole enam negatiivne.

NLM VantingeKõik Baltic Agro poolt pakutavad söödarasvad valmivad Taanis NLM Vantinge tehases, kus ei tehta ühtegi mööndust tooraine kvaliteedi ega tootmise efektiivsuse osas.

Skandinaaviamaades on Lipiteci tooted olnud kasutuses juba 1989. aastast ning alates sellest ajast on tehtud laiaulatuslikku teadustööd, mida rakendatakse nii söötmisvaldkonnas kui ka keskkonnateaduste alal. Suur kogemustepagas ja kontrollitud tootmine annavad kõik eeldused tõhusaima toote valmistamiseks.


Praeguses turuolukorras õigustab rasva söötmine ennast igati ära ja suurem piimatoodang katab rasva ostule tehtud kulutused

Piimaveisekasvatajad on viimastel aastatel eelistanud sööta Glycofat'i ja Bovi LM kombinatsiooni ning seeläbi saavutanud piimatoodangu suurenemise ja üldise tervisliku seisundi paranemise. 

Oluline on ka märkida, et isegi kui peale söödarasva sisseviimist ratsiooni piimatoodang või piima rasvasisaldus ei tõuse, näitab see vaid seda, et algupäraselt oli ratsioonis energiadefitsiit ja loomad on selle energia oma ainevahetuseks juba ära kasutanud.

Rasvade söötmisel tuleb arvestada paari asjaoluga:

 • Söödaratsioonis ei tohiks rasvasisaldus ületada 50 grammi kuivaine kilogrammi kohta.
 • Rasvarikka ratsiooni korral tuleks suurendada kaltsiumisisaldust kuni 10 g/kg kuivaines.

Farmis on kõikide valikute puhul oluline nende oskuslik kasutamine ja varieerimine vastavalt farmi ja loomade vajadustele. Baltic Agro suurte kogemuste ja teadmistega nõustajad aitavad Sul teha parima söödarasva valiku, et saavutada maksimaalne tulu ja loomade heaolu.

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

Vatsainertne rasv

Vatsainertne rasv: miks ja millal tuleks seda lüpsilehmade söödaratsioonis kasutada?

Generic placeholder image

Söötmislahendused piimaveistele

Baltic Agro pakub söötmislahendusi lüpsilehmadele, kinnislehmadele ja noorloomadele.

Prev Next